Fakta om studiet

Studienavn: Regnskap og økonomi del 1 og 2

Studiested: Fredrikstad

Oppnådd tittel: Regnskapskonsulent

Varighet: 1 år heltid

Oppstart: 5. februar 2019. Vi starter også klasser i månedsskiftet august/september

Søkefrist: Løpende opptak frem til studiestart

Nivå: Fagskole (Offentlig godkjent Høyere yrkesfaglig utdanning))

Språk: Norsk

Studiepoeng : 60

Lånekassegodkjent: Ja, for både stipend og lån

Pris: 46 850,- pr 1/2 år inkludert eksamensavgift. Opptaksgebyr kr.1500,- og lærebøker kommer i tillegg

Opptakskrav Regnskapskonsulent

Les mer om opptakskrav til Regnskapskonsulent på denne linken.

Regnskapskonsulent - en utdanning som gir deg økte muligheter

Har du lyst på en utdanning som gir deg økte muligheter for en variert og spennende jobb? Da bør du velge dette studiet innen regnskap og økonomi. Etter å ha studert i ett år på heltid innehar du solid kunnskap om sentrale områder innenfor regnskap, lønn og økonomi, og har opparbeidet praktisk kompetanse på moderne regnskaps- og lønnssystemer. Du ser sammenhengen og har forståelse for de ulike emnene som dekkes gjennom opplæringen, og du kan være en bidragsyter overfor andre avdelinger i bedriften. 

Du vil, etter gjennomført og bestått studie, få den offentlig godkjente tittelen "Regnskapskonsulent"

Dette lærer du

Hovedtema i regnskapskonsulentstudiet er å lære seg, føre og forstå et regnskap. Sentrale tema er derfor regnskapsføring, bruk av regnskapsprogrammer, budsjettering, føring av lønn, bedriftsøkonomi m.m. Vi benytter programmer fra VISMA og andre markedsledende leverandører. I tillegg benytter vi det bransjeledende oppslagsverket Sticos aktivt.


Jobbmuligheter

Våre studenter er etterspurte i næringslivet, og flere får jobb før studiet er ferdig.

Våre tidligere studenter finner du i alle typer bedrifter, ikke bare i regnskapsbyråer. Uansett yrke og bransje er regnskap, økonomi, lønn, budsjettering og fakturering i ulik grad en nødvendig del av virksomheten. Noen vil kombinere  arbeidsoppgavene sine innenfor regnskap og økonomi med andre oppgaver i bedriften, noen jobber på regnskapskontor og noen starter egen bedrift. 

Har du yrkeserfaring fra en annen bransje fra før kan det være en fordel for deg. Nettopp fordi din bransjekunnskap kombinert med økonomiforståelsen er verdifull for bedriften.

Mange regnskapsbyråer, bedrifter og bemanningsselskaper velger å ta kontakt med oss når de trenger nye medarbeidere.

Praktisk undervisning

I undervisningen jobber studentene med praktiske oppgaver direkte i aktuelle programmer. Vi benytter de mest aktuelle programmene fra VISMA og andre store leverandører innen bransjen. I studietiden får du fri tilgang til alle programmer du trenger både på og utenfor skolen. Vi benytter varierte undervisningsformer som klasseromsundervisning, praktiske oppgaver, prosjekter i samarbeid med næringslivet m.m. for å gjøre opplæringen mest mulig relevant.

Etter endt studie er du blitt en dyktig regnskapsfører som raskt vil være operativ i jobb.

Påbygningsmulighet

Etter å ha fullført og bestått dette Regnskapskonsulent, kan du søke deg direkte inn på et påbygningshalvår. Ved å fullføre dette halvåret vil du få tittelen "Regnskapsøkonom". Den totale lengden på utdanningen vil da være 1,5 år.

Er du usikker på hva du skal studere?

Hva skal jeg bli?  - Hva skal jeg studere?  - Hva bør jeg studere?  - dette er spørsmål som mange stiller seg. Valgmulighetene er mange. En fagskole har et praktisk fokus, og skiller seg tydelig fra en teori- og forskningsbasert utdanning ved høyskole/universitet. Næringslivet ønsker i økende grad å rekruttere personer med praktisk kompetanse som kan generere merverdi for bedriften fra første dag. En fagskoleutdanning tilfredsstiller disse ønskene fra næringslivet og hjelper deg raskere i jobb. 

Hvis du er usikker på hva som passer for deg så ta gjerne kontakt med oss for en gratis og uforpliktende studiesamtale / veiledning. Vi hjelper deg å velge det som er passer best for deg.

Opptakskrav  - både for deg med og deg uten videregående skole

Hvis du er en av dem som mangler fullført og bestått videregående utdanning, ikke fortvil. Fyll ut en søknad på det studiet du kunne tenke deg, og send oss det du har av papirer fra eventuelt skole, jobb etc. Vi vil da vurdere dine muligheter for å kunne studere hos oss.  

Du kan søke direkte opptak på studier ved fullført og bestått videregående utdanning, eller du kan bli vurdert ut fra realkompetanse (dersom du ikke har fullført og bestått videregående utdanning). Ved realkompetansevurdering vil vi se på utdanning og erfaring, og vurdere om denne er tilstrekkelig for å kvalifisere for opptak. Ta kontakt med oss så vil vi vurdere dine muligheter. 

Alle kan søke og har krav på å få sine muligheter vurdert.

Du kan lese mer om opptakskravene på denne linken.

Emner

Regnskap del 1 (REGN)

Innføring i regnskapsteori hvor man lærer å føre bilag og avslutte et regnskap etter moderne regnskapsprinsipper. Resultat, balanse, kontoplan, reskontro, periodiseringer, lønn, mva, rabatter og kreditnotaer er viktige tema i dette faget. 

Regnskapsprogram del 1 (REGN)

Dette emnet gir deg innføring og forståelse for hvordan et moderne elektronisk regnskapsprogram er bygd opp og fungerer. I opplæringen vil du jobbe praktisk med selve programmet. Hovedbok, kunder, leverandører, føring av bilag, fakturering og mva-oppgjør er noen av temaene. All programvare du har behov for vil du få tilgang til via skolen.


Lønn del 1 (REGN)

Emnet gir deg innføring i og forståelse for hvordan et lønnsprogram er bygd opp og fungerer. Du vil jobbe praktisk med et moderne lønnsprogram i opplæringen, og du vil blant annet gjennomføre innleggelse av ansatte, fast lønn og trekk (som f.eks. utleggstrekk, bidragstrekk, fagforening og fri bil). All programvare du trenger får du tilgang til via skolen.

Microsoft Excel (REGN)

I dette faget vil du lære grunnleggende, og noen mer avanserte funksjoner i regnearkprogrammet Microsoft Excel. Dette faget er viktig da Excel vi være et program du benytter gjennom hele studiet.

Prosjektoppgave del 1 (REGN)

Dette er en tverrfaglig oppgave hvor du praktiserer dine kunnskaper og ferdigheter gjennom løsning arbeidsoppgaver for en fiktiv bedrift. Du vil jobbe praktisk med fag som regnskap, bilagsføring, periodisering, fakturerering og rapportering. Du vil få ansvaret for lønnsføring og integrering til regnskapet. Oppgaven avsluttes med en dekningspunktanalyse av resultatet du har kommet frem til.

Regnskap del 2 (REGN)

I dette emnet vil du få kunnskaper og ferdigheter innen regnskapsprinsipper som er retningsgivende for å fastsette verdier på anleggsmidler, omløpsmidler og gjeld ved årsavslutning. Resultat og balanse i rapportform samt periodiseringer er også temaer som du vil jobbe praktisk med underveis i emnet.

Regnskapsprogram del 2 (REGN)

Då får praktisk opplæring og kunnskap i daglig regnskapsarbeid. Dette innebærer blant annet hovedbok, kunder, leverandører, føring av bilag, fakturering og mva-oppgjør. Du vil også jobbe med avstemning, skanning, periodisering, rapporter og årsavslutning.

Lønn del 2 (REGN)

I dette faget vil du lære bruken av lønnsprogram i praksis. Du kommer blant annet til å foreta lønnsberegninger, utskrifter/rapporter og godkjenning av perioden. Du skal også innom praktiske tema som terminavslutninger og eksportering av data til regnskapsprogrammer.

Budsjettering (REGN)

Emnet gir deg kunnskaper og ferdigheter innen grunnleggende metoder for utarbeidelse av ulike budsjetter, du etablere ferdigheter i budsjettering med Excel, og etablere generell forståelse for hvordan budsjettet brukes i den økonomiske styringen av bedriften. 

Bedriftsøkonomi (REGN)

I dette emner vil du lære å bruke regnskapstallene til å foreta det som kalles en KRV-analyse (analyse av kostnad, resultat og volum). Utførelse av KRV-analyse er et viktig tema da den ofte gir sentral informasjon til bruk i beslutningsprosesser i bedriften. I tillegg skal du gjennom sentrale tema som pris og mengdetilpasning ved monopol, kostnadsforløpet og priskalkulasjon. 

Prosjektoppgave del 2 (REGN)

Dette er en tverrfaglig prosjektoppgave hvor du løser praktiske og relevante arbeidsoppgaver for en fiktiv bedrift. Du jobber med fagene både fra det 1. og 2. semesteret i et komplett prosjekt. Du vil få ansvaret for lønnsføring, terminer og integrering til regnskapet. Prosjektoppgaven avsluttes med en fullstendig dekningspunktanalyse av resultatet for bedriften.

Etablering & Markedsføring (FELLES)

Gjennom arbeid med en mini case får du kunnskaper om markedsføringsfaget, oppbyggingen og innholdet i en markedsplan, og etablering av ferdigheter i bruk av denne. Du vil også få kjennskap til markedsføringes betydning totalt sett for bedriften. I emnet får du også en gjennomgang av de ulike selskapsformene og hva som kjennetenger disse. 

Presentasjonsteknikk (FELLES)

I dette emnet vil du få kunnskaper og kompetanse om hvordan du skal planlegge og gjennomføre en god presentasjon. Spesielt vil fokus være rettet mot bruk av ulike virkemidler for å nå de målene du har satt deg.

Obligatoriske prøver / eksamen (REGN)

Obligatoriske prøver

Alle obligatoriske prøver, prosjekter og eksamen må være fullført og bestått for å kunne få vitnemål. Disse prøvene gjennomføres underveis i studiet.

For å oppnå bestått (eller karakteren A-E) må en ha mer enn 40 prosentpoeng av 100 oppnåelige. Karakteren F = stryk

Eksamen

Skriftlig tverrfaglig eksamen (6 timer) gjennomføres i slutten av hvert semester.

Fakta om studiet

Studienavn: Regnskap og økonomi del 1 og 2

Studiested: Fredrikstad

Oppnådd tittel: Regnskapskonsulent

Varighet: 1 år heltid

Oppstart: 5. februar 2019. Vi starter også klasser i månedsskiftet august/september

Søkefrist: Løpende opptak frem til studiestart

Nivå: Fagskole (Offentlig godkjent Høyere yrkesfaglig utdanning))

Språk: Norsk

Studiepoeng : 60

Lånekassegodkjent: Ja, for både stipend og lån

Pris: 46 850,- pr 1/2 år inkludert eksamensavgift. Opptaksgebyr kr.1500,- og lærebøker kommer i tillegg

Opptakskrav Regnskapskonsulent

Les mer om opptakskrav til Regnskapskonsulent på denne linken.