Fakta om studiet

Studienavn: Regnskap og økonomi del 1, 2 og 3

Studiested: Fredrikstad

Oppnådd tittel: Regnskapsøkonom

Varighet: 1/2 heltid (påbygg på "Regnskapskonsulent")

Oppstart: 28. januar 2019

Søkefrist: Løpende opptak frem til studiestart

Nivå: Fagskole (Offentlig godkjent Høyere yrkesfaglig utdanning)

Språk: Norsk

Studiepoeng : 30 (totalt 90)

Lånekassegodkjent: Ja, for både stipend og lån

Pris: 46 850,- pr 1/2 år inkludert eksamensavgift. Opptaksgebyr kr.1500,- og lærebøker kommer i tillegg

Opptakskrav: Gjennomført og bestått studie "Regnskapskonsulent" eller tilsvarende (60 fagskolepoeng)

Regnskapsfører ?

Hvis du legger på et 1/2 år på det populære "Regnskapskonsulent" studiet vårt, får du enda mere faglig tyngde. Du vil etter totalt å ha studert regnskap og økonomi i 1,5 år har gode forutsetninger for å kunne bidra faglig på flere områder. 

Du vil, etter gjennomført og bestått studie, få den offentlig godkjente tittelen "Regnskapsøkonom"

Dette lærer du

Gjennom dette påbygget vil du gå enda dypere inn i fagområdene årsregnskap med utsatt skatt, regnskapsanalyse og bedriftsøkonomisk analyse. Vi bruker også her programmer fra VISMA og andre markedsledende leverandører.

Opptakskrav

Gjennomført og bestått studiet Regnskapskonsulent eller tilsvarende kompetanse. Ta kontakt med oss hvis du er usikker.

Jobbmuligheter

Våre studenter er etterspurte i næringslivet, og flere får jobb før studiet er ferdig.

Våre tidligere studenter finner du i alle typer bedrifter, ikke bare i regnskapsbyråer. Uansett yrke og bransje, er regnskap, økonomi, lønn budsjettering og fakturering i  ulik grad en nødvendig del av virksomheten. Noen vil kombinere  arbeidsoppgavene sine innenfor regnskap og økonomi med andre oppgaver i bedriften, noen jobber på regnskapskontor, noen starter egen bedrift. 

Har du yrkeserfaring fra en annen bransje fra før er det en fordel for deg.  Nettopp fordi din bransjekunnskap kombinert med økonomiforståelsen er veldig verdifull for bedriften.

Mange regnskapsbyråer, bedrifter og bemanningsselskaper velger å ta kontakt med oss når de trenger nye medarbeidere.

Praktisk undervisning

I undervisningen jobber studentene med praktiske oppgaver direkte i aktuele programmer. Vi benytter de mest aktuelle programmene fra VISMA og andre store leverandører innen bransjen.  I studietiden får du fritt tilgang til alle programmer du trenger både på skolen og utenfor skolen. Vi bruker både klasseromsundervisning, praktiske oppgaver, prosjekter i samarbeid med næringslivet m.m for å gjøre undervisningen mest mulig relevant.

Etter endt studie er du blitt en dyktig regnskapsfører, som raskt vil være operativ i jobb.

Er du usikker på hva du skal studere ?

Hva skal jeg bli ?  - Hva skal jeg studere ?  - Hva bør jeg studere ?  - dette er spørsmål som mange stiller seg. Valgmulighetene er mange. En fagskole har mere praktisk fokus enn høyskole/universitet, og hjelper deg raskere i jobb. 

Hvis du er usikker på hva som passer for deg, kan du gjerne ta kontakt med oss for en gratis og uforpliktende studie samtale / veiledning.  Vi hjelper deg gjerne med å velge det som er best for deg.

Årsregnskap, bed øk analyse, praktisk regnskap

Emner

Regnskap del 3 (REGN)

I dette emnet vil du sette deg inn i regnskapsprinsipper som er retningsgivende for å fastsette verdier på anleggsmidler, omløpsmidler og gjeld ved årsavslutning. Utsatt skatt og regnskapsanalyse er også sentrale temaer som du vil lære om i dette emnet. Du skal etter dette faget ha utvided kunnskap om det å føre og tolke regnskap i en bedrift.

Praktisk regnskap (REGN)

Gjennom opplæringen vil du få kunnskaper og ferdigheter innen daglig praktisk regnskapsføring ved bruk av moderne regnskapssystem. 

Bedriftsøkonomisk analyse (REGN)

Her vil du gradvis bygge opp forståelse for kostnads- og inntektsanalyse med hovedvekt på produktkalkulasjon og vhrodan gjennomføre denne i praksis. KRV analyse og produktvalg er også temaer du skal gjennom.

Bransje, konkurrent og markedsanalyse (REGN)

Gjennom praktiske oppgaver og teori utvikle kunnskaper og ferdigheter vedrørende bransje, konkurrent og markedsanalyse. I tillegg utvikle kunnskaper og ferdigheter om hvordan skape langsiktig lønnsomhet og tydelig posisjonering, og etablere forståelse for valg av strategi for utvikling og forsterkning av konkurransefortrinn.Prosjektoppgave del 3 (REGN)

Gjennom prosjektoppgaven jobber du med en reell problemstillinger for en virkelig bedrift, noe som stiller krav til at du setter deg inn i relativt komplekse og omfattende problemstillinger relatert til f.eks. regnskapsanalyse, priskalkulasjonsmodeller, budsjettmodeller eller andre økonomifaglige oppgaver relatert til bedriften. 

Obligatoriske prøver / eksamen (REGN)

Obligatoriske prøver

Alle obligatoriske prøver, prosjekter og eksamen må være fullført og bestått for å kunne få vitnemål. Disse prøvene gjennomføres underveis i studiet.

For å oppnå bestått (eller karakteren A-E) må en ha mer enn 40 prosentpoeng av 100 oppnåelige. Karakteren F = stryk

Eksamen

Skriftlig tverrfaglig eksamen (6 timer) gjennomføres i slutten av hvert semester.

Fakta om studiet

Studienavn: Regnskap og økonomi del 1, 2 og 3

Studiested: Fredrikstad

Oppnådd tittel: Regnskapsøkonom

Varighet: 1/2 heltid (påbygg på "Regnskapskonsulent")

Oppstart: 28. januar 2019

Søkefrist: Løpende opptak frem til studiestart

Nivå: Fagskole (Offentlig godkjent Høyere yrkesfaglig utdanning)

Språk: Norsk

Studiepoeng : 30 (totalt 90)

Lånekassegodkjent: Ja, for både stipend og lån

Pris: 46 850,- pr 1/2 år inkludert eksamensavgift. Opptaksgebyr kr.1500,- og lærebøker kommer i tillegg

Opptakskrav: Gjennomført og bestått studie "Regnskapskonsulent" eller tilsvarende (60 fagskolepoeng)