Fakta om studiet

Studienavn: Regnskap og økonomi del 1, 2 og 3

Studiested: Fredrikstad

Oppnådd tittel: Regnskapsøkonom

Varighet: 1/2 heltid (påbygg på "Regnskapskonsulent")

Oppstart: 31. august 2020

Søkefrist: Løpende opptak frem til studiestart

Nivå: Fagskole (Offentlig godkjent Høyere yrkesfaglig utdanning)

Språk: Norsk

Studiepoeng : 30 (totalt 90)

Lånekassegodkjent: Ja, for både stipend og lån

Pris: 48 400,- pr semester (halvår) inkludert eksamensavgift. Opptaksgebyr kr.1500,- og lærebøker kommer i tillegg

Opptakskrav: Gjennomført og bestått studiet "Regnskapskonsulent" eller tilsvarende (60 fagskolepoeng)

Regnskapsøkonom - 1/2 år påbygg på studiet Regnskapskonsulent

Hvis du tidligere har gjennomført studiet Regnskapskonsulent vil du være kvalifisert for opptak til dette påbygningshalvåret. Ved avsluttet halvår vil du få ytterligere faglig tygde, og årsregnskap med utsatt skatt sammen med mer dyptgående regnskaps- og bedriftsøkonomisk analyse er spesielt vektlagt. I tillegg jobber studentene tett på arbeidslivet ved gjennomføring av prosjektoppgave i tett samarbeid med eksterne bedrifter. Opplæringen er praktisk rettet og gir helhetlige kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse tilknyttet regnskaps- og økonomiområdene. 

Ved gjennomført påbygning vil du totalt ha 1,5 år med praktisk rettet opplæringen innen regnskap-, lønns- og økonomiområdene. Du vil da inneha kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse til å utføre avanserte regnskaps- og økonomioppgaver. 

Du vil, etter gjennomført og bestått studie, få tittelen "Regnskapsøkonom".

Opptakskrav

Du er kvalifisert for opptak dersom du har gjennomført og bestått studiet Regnskapskonsulent. Personer som innehar tilsvarende kompetanse vil også være kvalifisert for opptak. Ta kontakt med oss hvis du er usikker på om du er kvalifisert.

Jobbmuligheter

Våre studenter er etterspurte i næringslivet og flere får jobb før studiet er ferdig.

Våre tidligere studenter finner du i alle typer bedrifter, ikke bare i regnskapsbyråer. Uansett yrke og bransje er regnskap, økonomi, lønn, budsjettering og fakturering i ulik grad en nødvendig del av virksomheten. Noen vil kombinere arbeidsoppgavene sine innenfor regnskap og økonomi med andre oppgaver i bedriften, mens andre ønsker å jobbe på regnskapskontor. 

Har du yrkeserfaring fra en annen bransje fra tidligere kan dette være en fordel for deg. Bransjekunnskap kombinert med økonomiforståelse vil for mange bedrifter være av stor verdi.

Mange regnskapsbyråer, bedrifter og bemanningsselskaper velger å ta kontakt med oss når de trenger nye medarbeidere.

Praktisk undervisning

I undervisningen jobber studentene med praktiske oppgaver i moderne og aktuelle programmer. Vi benytter ledende programvarer fra de store leverandørene innen bransjen. I studietiden får du tilgang til alle programmer du trenger både på skolen og hjemme. Vi kombinerer praktisk oppgavetrening og klasseromsundervisning med prosjekter i samarbeid med næringslivet for å gjøre undervisningen mest mulig relevant.

Etter endt studie er du blitt en dyktig regnskapsfører som raskt vil være operativ i jobb.

Er du usikker på hva du skal studere ?

Hva skal jeg bli? - Hva skal jeg studere? - Hva bør jeg studere? - dette er spørsmål som mange stiller seg. Valgmulighetene er mange. En fagskole har mer praktisk fokus enn høyskole/universitet, og hjelper deg raskere i jobb. 

Hvis du er usikker på hva som passer for deg, kan du gjerne ta kontakt med oss for en gratis og uforpliktende studiesamtale / veiledning. Vi hjelper deg gjerne med å velge det som er best for deg.

Årsregnskap, bed øk analyse, praktisk regnskap

Emner

Regnskap del 3 (REGN)

I dette emnet vil du sette deg inn i regnskapsprinsipper som er retningsgivende for å fastsette verdier på anleggsmidler, omløpsmidler og gjeld ved årsavslutning. Utsatt skatt og regnskapsanalyse er også sentrale temaer som du vil lære om i dette emnet. Du skal etter dette faget ha utvided kunnskap om det å føre og tolke regnskap i en bedrift.

Praktisk regnskap (REGN)

Gjennom opplæringen vil du få kunnskaper og ferdigheter innen daglig praktisk regnskapsføring ved bruk av moderne regnskapssystem. 

Bedriftsøkonomisk analyse (REGN)

Her vil du gradvis bygge opp forståelse for kostnads- og inntektsanalyse med hovedvekt på produktkalkulasjon og vhrodan gjennomføre denne i praksis. KRV analyse og produktvalg er også temaer du skal gjennom.

Bransje, konkurrent og markedsanalyse (REGN)

Gjennom praktiske oppgaver og teori utvikle kunnskaper og ferdigheter vedrørende bransje, konkurrent og markedsanalyse. I tillegg utvikle kunnskaper og ferdigheter om hvordan skape langsiktig lønnsomhet og tydelig posisjonering, og etablere forståelse for valg av strategi for utvikling og forsterkning av konkurransefortrinn.Prosjektoppgave del 3 (REGN)

Gjennom prosjektoppgaven jobber du med en reell problemstillinger for en virkelig bedrift, noe som stiller krav til at du setter deg inn i relativt komplekse og omfattende problemstillinger relatert til f.eks. regnskapsanalyse, priskalkulasjonsmodeller, budsjettmodeller eller andre økonomifaglige oppgaver relatert til bedriften. 

Obligatoriske prøver / eksamen (REGN)

Obligatoriske prøver

Alle obligatoriske prøver, prosjekter og eksamen må være fullført og bestått for å kunne få vitnemål. Disse prøvene gjennomføres underveis i studiet.

For å oppnå bestått (eller karakteren A-E) må en ha mer enn 40 prosentpoeng av 100 oppnåelige. Karakteren F = stryk

Eksamen

Skriftlig tverrfaglig eksamen (6 timer) gjennomføres i slutten av hvert semester.

Fakta om studiet

Studienavn: Regnskap og økonomi del 1, 2 og 3

Studiested: Fredrikstad

Oppnådd tittel: Regnskapsøkonom

Varighet: 1/2 heltid (påbygg på "Regnskapskonsulent")

Oppstart: 31. august 2020

Søkefrist: Løpende opptak frem til studiestart

Nivå: Fagskole (Offentlig godkjent Høyere yrkesfaglig utdanning)

Språk: Norsk

Studiepoeng : 30 (totalt 90)

Lånekassegodkjent: Ja, for både stipend og lån

Pris: 48 400,- pr semester (halvår) inkludert eksamensavgift. Opptaksgebyr kr.1500,- og lærebøker kommer i tillegg

Opptakskrav: Gjennomført og bestått studiet "Regnskapskonsulent" eller tilsvarende (60 fagskolepoeng)