Fakta om studiet

Studienavn: Reiselivskoordinator

Studiested: Fredrikstad

Oppnådd tittel: Reiselivskoordinator

Varighet: 1 år heltid

Oppstart: 5. februar 2019. Vi starter også klasser i månedsskiftet august/september

Søkefrist: Løpende opptak frem til studiestart

Nivå: Fagskole (Offentlig godkjent Høyere yrkesfaglig utdanning)

Språk: Norsk

Studiepoeng : 60

Lånekassegodkjent: Ja, både for stipend og lån

Pris: 49 850,- pr 1/2 år inkludert studieturer, Amadeus kurs og eksamensavgift. Opptaksgebyr kr 1500,- og lærebøker kommer i tillegg

Opptakskrav Reiselivskoordinator

Les mer om opptakskrav for Reiselivskoordinator på denne linken.

Hvorfor studere Reiseliv ved FFA :

  • Spennende reiser og opplevelser inkludert i studieavgiften
  • Praksis i en reiselivsbedrift
  • Få grundig opplæring i Amadeus (reiselivsbransjens mest brukte system) inkludert i studieavgiften
  • Vær med å arrangere Reiselivsmessen i Norge, og få tilgang til et unikt nettverk
  • Offentlig godkjent studie og godkjent for lån/stipend i lånekassen
  • Vi hjelper deg med å få jobb etterpå - vi garanterer ikke jobb, men bruker vårt nettverk for å hjelpe deg                                                                                             

Ut på tur - aldri sur

Selvfølgelig må du ut på tur når du studerer reiseliv. Det meste av undervisningen foregår i Fredrikstad, men i løpet av studieåret reiser klassen på flere studieturer. Disse er selvfølgelig inkludert i studieavgiften. De siste årene har klassene vært i blant annet Barcelona, Split, Aten, Berlin, New York, Marrakech og London. Her får studentene praktisere og anvende det de har lært på skolen. Både vurdering av reisemål, planlegging av turer og guiding står på programmet. Utover dette avsettes det også tid som studentene disponerer ut fra egne ønsker.

                                                                                                                 

Både sosiale og digitale medier er med på reisen

I et moderne reiselivsstudie er det en selvfølge at det, i tillegg til praktisk reiseliv, også  er fokus på bruk av sosiale og digitale medier for reiselivsbransjen. Bransjen er i kraftig vekst, og med kompetanse på praktisk anvendelse av sosiale og digitale medier styrkes jobbmulighetene ytterligere.

Både studieturene og Amadeus-opplæring er selvfølgelig inkludert i studieavgiften!

IMG_0809.jpg


Du lærer

I tillegg til å lære om kultur, turisme, turplanlegging m.m. vil du også lære om bookingsystemet Amadeus, et av verdens ledende systemer innen reiselivsbransjen. Dette benyttes av mange av de store flyselskapene, hoteller, bilutleie og andre reiselivsaktører. Amadeus er også det systemet som er mest brukt av de norske reisebyråene. Kurset som inngår i studiet er det samme som reiselivsbransjen selv benytter, og gjennomført kurs vil i de fleste tilfeller være en forutsetning for å få jobb i reisebyrå / online reisebyrå.

IMG_0777.jpg

Jobbmuligheter

Våre studenter er etterspurte i næringslivet, og flere får jobb før studiet er ferdig.

Ved å studere reiseliv får du en praktisk rettet utdanning, og du kan velge å jobbe innen mange ulike områder i verdens største næring. Våre studenter får jobb i alt fra hoteller, flyplasser, bedriftsreisebyråer, online reisebyråer, turoperatører, eventbyråer, turistkontorer, og ute på destinasjoner m.m.

Mange reiselivsbedrifter tar kontakt med oss når de trenger nye medarbeidere.

Praktisk utdanning

I undervisningen jobber studentene med relevante praktiske oppgaver. Vi benytter klasseromsundervisning, reiser, praktiske oppgaver, prosjekter i samarbeid med næringslivet m.m. for å gjøre undervisningen mest mulig relevant. 

FFA samarbeider med Reiselivsmessen og flere andre store aktører i reiselivsbransjen. Dette gjør at studentene våre raskt er produktive i ny jobb.

Etter endt studiet har du blitt et dyktig "reiselivsmenneske" 


Er du usikker på hva du skal studere?

Hva skal jeg bli?  - Hva skal jeg studere?  - Hva bør jeg studere?  - dette er spørsmål som mange stiller seg. Valgmulighetene er mange. En fagskole har et praktisk fokus, og skiller seg tydelig fra en teori- og forskningsbasert utdanning ved høyskole/universitet. Næringslivet ønsker i økende grad å rekruttere personer med praktisk kompetanse som kan generere merverdi for bedriften fra første dag. En fagskoleutdanning tilfredsstiller disse ønskene fra næringslivet og hjelper deg raskere i jobb. 

Hvis du er usikker på hva som passer for deg så ta gjerne kontakt med oss for en gratis og uforpliktende studiesamtale / veiledning. Vi hjelper deg å velge det som er passer best for deg.

Opptakskrav  - både for deg med og deg uten videregående skole

Hvis du er en av dem som mangler fullført og bestått videregående utdanning, ikke fortvil. Fyll ut en søknad på det studiet du kunne tenke deg, og send oss det du har av papirer fra eventuelt skole, jobb etc. Vi vil da vurdere dine muligheter for å kunne studere hos oss.  

Du kan søke direkte opptak på studier ved fullført og bestått videregående utdanning, eller du kan bli vurdert ut fra realkompetanse (dersom du ikke har fullført og bestått videregående utdanning). Ved realkompetansevurdering vil vi se på utdanning og erfaring, og vurdere om denne er tilstrekkelig for å kvalifisere for opptak. Ta kontakt med oss så vil vi vurdere dine muligheter. 

Alle kan søke og har krav på å få sine muligheter vurdert.

Du kan lese mer om opptakskravene på denne linken.

Emner

Reiselivsnæringen (REIS)

I emnet lærer du om oppbyggingen av nasjonal og internasjonal reiselivsbransje. Du vil lære om hovedelementene i et reiselivsprodukt, og blir kjent med hovedaktørene i næringen og betydning av import og eksport av reiselivstjenester. Du vil også få relevant opplæring i lover og regler tilknyttet reiselivsnæringen.

Kultur og turisme (REIS)

Forståelse for kultur og hvordan dette henger sammen med turisme, bruk av kulturkjennskap i turplanlegging, turismens rolle i kulturutvikling, og tilpasning av reiselivsproduktet ift kultur. 

Økonomi (REIS)

Innføring i priskalkyler og dekningspunktanalyse.

Turproduksjon (REIS)

Gjennom opplæringen får du kunnskap om produksjon av ulike typer turer gjennom å sette sammen flere reiselivselementer. Du vil utvikle forståelse for bestilling, avbestilling, betaling, påmelding, endring og viktigheten av kunnskap om reglene for dette. Produksjon av tur, lage itinerary (reiseplan), gjennomføring og sluttføring av en pakke er også sentralt i emnet. Opplæringen gir deg kunnskaper og ferdigheter i ulike typer av turproduksjon. Viktige momenter er at turene må være lønnsomme for reiselivsbedriften og kunne tilbys til konkurransedyktig pris. Du vil også lære turproduksjon ut fra kunders kravspesifikasjon, samt kalkulasjon av pris tilknyttet turen. Emnet har også fokus på å lage itinerary for både reiseguide/reiseleder og til kunden. Du vil også lære om arbeidsoppgavene til en reiseleder/reiseguide. 

Reisebyrå (REIS)

Mange sier at reisebyråene er kjernen i reiselivsnæringen. Det er her produsenter og forbrukere møtes. Du lærer om dagens reisebyrå: OTA, META og onsite. Videre lærer du om drift av reisebyrå, håndtering av forespørsler, de reiselivsproduktene som er mest solgt i Norge, samt bruk av relevante verktøy for å finne gode produkter.

Kultur og turisme (REIS)

Forståelse for kultur og hvordan dette henger sammen med turisme, bruk av kulturkjennskap i turplanlegging, turismens rolle i kulturutvikling, og tilpasning av reiselivsproduktet ift kultur. 

Digitale medier (REIS)

I emnet lærer du bruk av relevante digitale medier for reiseliv. Du vil utarbeide plan og produsere innhold for bruk i sosiale medier, nyhetsbrev, blogg, og andre digitale kanaler. I emnet vil du også få grunnleggende kunnskap i CMS hvor du lærer å lage en blogg med WordPress.  

Engelsk (REIS)

I emnet lærer du bruk av Engelsk slik man gjør i reiselivsnæringen. Dette inkluderer blant annet tolkning og skriving av kontrakter på engelsk, dialog med utenlandske turister, og skrive og snakke engelsk i reiselivssammenheng. Det å gjøre seg selv forstått i treff med turister fra andre land, forstå og forklare betingelser og regler på engelsk, er sentrale tema.  

Cruise/Incoming (REIS)

Naturlig ruting til de fleste rederier, innføring i cruise-destinasjoner og anløpshavn, hvordan Incoming og cruise henger sammen, fremgangsmåte for bestilling og pakketering av cruiseturer. DMC og dens rolle i markedsføring av en destinasjon. 

Geografi (REIS)

I emnet lærer du bruk av geografi i turplanlegging, utarbeidelse av turistgeografiske beskrivelser av reisemål, gjenkjenne viktige severdigheter i verden, lære om viktige destinasjoner og hvordan man kommer dit, lære om årstidene og hvordan disse påvirker fremkommelighet til en destinasjon, og bruk av relevant verktøy for å finne frem geografisk informasjon.  

Introduksjon til Amadeus (REIS)

Amadeus er et reservasjonssystem for flybilletter, hotell og leiebil. Systemet brukes av over 100.000 reisebyrå over hele verden, og er det mest brukte reservasjonssystemet. I utdanningen inngår et 30-timers innføringskurs hvor du lærer basic koder og input for å kunne søke fly, booke fly, søke hotell, booke hotell, lese reglene, gjøre endringer.  

Prosjektoppgaver (REIS)

Tverrfaglige oppgaver som består av både gruppebasert og individuelt arbeid. I oppgaveløsningen bruker du elementer fra de andre emnene i studiet.

Yrkespraksis (REIS)

Utøvelsen av hva man har lært på skolen. Kunnskap om forskjellige retninger en kan velge etter studiet. Utvikling av arbeidsmetoder, produkt og/eller tjenester av relevans for yrkesutøvelsen gjennom praktisering i en virkelig bedrift.

Studieturer (REIS)

I tilknytning til emnet skal klassen produsere sin egen studietur, lage itinerary (reiseplan), gjennomføre turen, løse utfordringer som oppstår underveis, guide og praktisere reiseledelse. Et sentralt moment i studieturen er "Site inspections" som innebærer vurderinger, befaringer og oversikt over hva en destinasjon har å tilby. Det skal produseres en rapport fra studieturen som omhandler destinasjonen og opplegget tilknyttet turen. Rapporten er en obligatorisk del av studiet og skal leveres ca en uke etter gjennomført tur. 

Etablering & Markedsføring (FELLES)

Gjennom arbeid med en mini case får du kunnskaper om markedsføringsfaget, oppbyggingen og innholdet i en markedsplan, og etablering av ferdigheter i bruk av denne. Du vil også få kjennskap til markedsføringes betydning totalt sett for bedriften. I emnet får du også en gjennomgang av de ulike selskapsformene og hva som kjennetenger disse. 

Presentasjonsteknikk (FELLES)

I dette emnet vil du få kunnskaper og kompetanse om hvordan du skal planlegge og gjennomføre en god presentasjon. Spesielt vil fokus være rettet mot bruk av ulike virkemidler for å nå de målene du har satt deg.

Obligatoriske krav / eksamen (REIS)

Obligatoriske prøver

Alle obligatoriske prøver, prosjekter og eksamen må være fullført og bestått for å kunne få vitnemål.

For å oppnå bestått (eller karakteren A-E) må en ha mer enn 40 prosentpoeng av 100 oppnåelige. Karakteren F = stryk

Eksamen

Skriflig tverrfaglig eksamen (6 timer) gjennomføres i slutten av hvert semester.

Fakta om studiet

Studienavn: Reiselivskoordinator

Studiested: Fredrikstad

Oppnådd tittel: Reiselivskoordinator

Varighet: 1 år heltid

Oppstart: 5. februar 2019. Vi starter også klasser i månedsskiftet august/september

Søkefrist: Løpende opptak frem til studiestart

Nivå: Fagskole (Offentlig godkjent Høyere yrkesfaglig utdanning)

Språk: Norsk

Studiepoeng : 60

Lånekassegodkjent: Ja, både for stipend og lån

Pris: 49 850,- pr 1/2 år inkludert studieturer, Amadeus kurs og eksamensavgift. Opptaksgebyr kr 1500,- og lærebøker kommer i tillegg

Opptakskrav Reiselivskoordinator

Les mer om opptakskrav for Reiselivskoordinator på denne linken.