Vil du anbefale Fredrikstad FagAkademi til andre?

 

“Ja, helt klart! Om jeg kunne, ville jeg gått på denne skolen resten av livet! Fantastisk skole som alle burde få oppleve” - Susann - tidligere regnskapsstudent

 

Når over 90% av tidligere studenter (ref studentundersøkelse) ønsker å anbefale FFA til andre, viser dette at vi har lykkes. Vi har kvalitet i alt vi gjør - hele tiden ! Dette opplever studentene hver dag på skolen, gjennom bl. annet gode forelesere, spennende og relevante fag, gode og tilpassende lokaler, bra studentmiljø, og fornøyde medstudenter. Og ikke minst - de får jobb etter endt studie. 

Fokus på å levere praktiske og relevante studier, slik at studentene våre raskt kommer i jobb - er det vi sikter etter.

Fra første gang vi er i dialog med deg bryr vi oss om deg, og ønsker å hjelpe deg. Når du etter en tid avslutter studiet hos oss, og har fått deg drømmejobben, har vi lykkes - sammen ! Gleden det er å se studenter lykkes er vår drivkraft.

Suksess skapes gjennom hardt arbeid hver dag, både av studentene og ansatte ved FFA. Sammen skaper vi en trygg læringsarena, som gir studentene rom til å vokse. Dette har tidligere studenter gitt oss tilbakemelding på - "gjennom trygghet og kunnskap skape grobunn for nye drømmer" 

Bli en av oss du også !

VIKfoto-Fredrikstad-FagAkademi-11805.jpg