“Vi kommer til å mangle tusenvis av dyktige fagarbeidere i fremtiden, og derfor må vi få mange nok til å velge yrkesrettede utdanninger. Denne meldingen er en del av regjeringens yrkesfag løft, og målet er nettopp å gjøre fagskoleutdanningene mer attraktive som et fullverdig yrkesrettet alternativ til universitets – og høyskoleutdanninger” –  sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Silje Kjørholt, leder for Organisasjon for Norske Fagskolestudenter, sier ifølge NTB at det er et gjennomslag for studentene at den høyere yrkesfaglige utdanningen nå anerkjennes på lik linje med høyskole- og universitetsutdanning. Samtidig påpeker hun at det er viktig at den beholder sin kvalitet som arbeidsnær og relevant for jobbmarkedet.  Her kan du lese mere om hva ONF mener om satsningen på fagskoler