Norges Fagakademi har etter en mal fra Folkehelseinstituttet utarbeidet en smittevernveileder for skolens ansatte og studenter. I tillegg til veilederen så har skolen også utviklet en test/øvelse med spørsmål fra veilederen. Denne kan enkelt tas via nett og er elektronisk med spørsmål og svaralternativer. Det er en enkel registrering i forkant av testen med navn, e-post og telefonnummer samt informasjon om hvilket skolested og studie du skal starte på.

Smittevernveileder for Norges Fagakademi

Du kan laste ned smittvernveilederen for Norges Fagakademi på denne linken:  Smittevernveileder Norges Fagakademi 2020.pdf

Elektronisk øvelse/test i smittevern for ansatte og studenter ved Norges Fagakademi

Det er utviklet en obligatorisk øvelse/test for studenter og ansatte ved Norges Fagakademi vedrørende smittevern. Denne øvelsen/testen må studenter og ansatte ha gått igjennom og besvart før de kan møte på skolen første dagen. Oppgaven består av 10 spørsmål med alternativer. Du må finne korrekt svar på hvert spørsmål før du kan gå videre til neste. Du kan ta testen så mange ganger du vil. Svarene finner du i skolens smittevernveileder.

Studenter ved Norges Fagakademi vil også motta denne informasjonen via e-post før studiestart.

Den elektroniske testen/øvelsen kan du starte via denne linken: https://candidate.speedexam.ne...

Du finner med informasjon om Covid-19 (Coronavirus) fra Folkehelseinstituttet på denne linken.