Se det enkelte studiet for spesifikke opptakskrav. Du kan søke opptak på studie basert på fullført og bestått studiekompetanse, eller basert på realkompetanse. Realkompetanse er summen av det du har opparbeidet deg av event. utdanning og erfaring. Ta kontakt med oss så vi kan hjelpe deg med å vurdere dine muligheter. Alle kan søke, og har krav på å få sine muligheter vurdert.