Hvis du er en av de som mangler fullført videregående utdanning, ikke fortvil.   Fyll ut en søknad på det studiet du kunne tenke deg, og send oss det du har av papirer fra event. skole, jobb etc. Vi tar kontakt med deg for å vurdere dine muligheter for å kunne studere hos oss. En søknad er helt uforpliktende for deg.

Du kan søke direkte opptak på studiet basert på fullført og bestått videregående utdanning, eller søke med realkompetansen din. Realkompetansen er all din erfaring fra jobb, utdanning eller frivillig arbeide o.l. Merk at kravet for å bli vurdert etter realkompetanse er at du minimum fyller 23 år i opptaksåret. 

Ta kontakt med oss så vi kan hjelpe deg med å vurdere dine muligheter. Alle kan søke, og har krav på å få sine muligheter vurdert. Les mer om opptakskravet under de ulike studieretningene.