Hvis du er en av de som mangler studiekompetanse, ikke fortvil.   Fyll ut en søknad på det studiet du kunne tenke deg, og send oss det du har av papirer fra event. skole, jobb etc. Vi tar kontakt med deg for å vurdere dine muligheter for å kunne studere hos oss.

Du kan søke direkte opptak på studie basert på fullført og bestått studiekompetanse, eller du kan bli vurdert ut i fra realkompetanse for fagskoler. Her vurderes det du har opparbeidet deg av event. utdanning og erfaring.

Ta kontakt med oss så vi kan hjelpe deg med å vurdere dine muligheter. Alle kan søke, og har krav på å få sine muligheter vurdert.