Vår personvernerklæring

Når du kontakter oss ifm studier eller søker studie hos Fredrikstad FagAkademi, lagrer vi nødvendige personopplysninger om deg i vårt CRM system. Denne informasjonen behandler vi for at vi skal kunne tilby deg best mulig rådgivning om studiene våre, og kunne behandle søknad for studieplass. Vi tar også vare på nødvendige opplysningene om deg mens du er student. Noe av informasjonen tar vi også vare på etter at du har avsluttet studiet. Dette for at vi skal kunne sende deg vitnemål ved en senere anledning.

Vi tar alle nødvendige forholdsregler for å beskytte dine personopplysninger i samsvar med gjeldende lovgivning. Nedenfor finner du informasjon om personopplysninger som samles inn, hvorfor vi gjør dette og dine rettigheter knyttet til behandlingen av personopplysningene.

Hvem er vi ?

Det er Fredrikstad FagAkademi as som samler inn og behandler informasjonen

Hvilke personopplysninger behandler vi ?

All person informasjon som er relevant ifm søknad og gjennomføring av studier ved fagskole kan lagres. Krav til dokumentasjon etc. er regulert ved lov. Etter endt studie lagres vitnemål/karakterutskrift med nødvendig informasjon og kontaktinformasjon

Når, og hvordan behandler vi dine personopplysninger ?

Vi behandler informasjonen ifm med vurdering av personens muligheter for opptak på studiet. Informasjonen blir også benyttet under studiet ifm lovpålagt rapportering og oppfølging av den enkelte student.
Hvis informasjon ønskes benyttet til markedsføring ol. vil vi be deg spesifikt om samtykke til dette.

Hvor får vi opplysningene fra ?

Alle opplysninger vi lagrer om enkeltpersoner har personene selv gitt oss tillatelse til å lagre, eller det er regulert ved lov. Dette er nødvendig informasjon ifm søknad på studie og gjennomføring av studiet ved Fredrikstad FagAkademi

Tredjepart og dine opplysninger

Vi gir ikke personopplysningene dine videre til andre med mindre det foreligger et lovlig grunnlag for slik utlevering. Eksempler på slikt grunnlag vil typisk være en avtale med deg eller et lovgrunnlag som pålegger oss å gi ut informasjonen.

Dine rettigheter

Du kan når som helst be om innsyn i dine opplysninger. Du kan også be om at personopplysninger om deg skal slettes eller at tilgangen til personopplysninger kalles tilbake. Vi vil da kanskje ikke kunne gi deg nødvendig informasjon hvis kontaktopplysninger om deg er slettet.

Du kan reservere deg mot direkte markedsføring fra Fredrikstad FagAkademi