Samarbeidspartnere

Personer med bakgrunn fra Fredrikstad FagAkademi  sitter på en verdifull kompetanse
for oss som rekrutteringsbyrå. 
Camilla Bakker, Bemanningsrådgiver,
Azets People as

Reiselivsskole, Fagskole

Noraccounting, fagskole, regnskap

Et ledende regnskapsbyrå  i Fredrikstad for små og mellomstore bedrifter. Fredrikstad FagAkademi samarbeider med Noraccounting  ift bedriftsbesøk og gjesteforelesninger. Gjennom samarbeidet sikrer vi at studentene er ajoure og oppdaterte ift bransjen

Cisco, IT/Nettverk, fagskole

Cisco Networking Academy identifies and develops the skills people and businesses need to thrive in a digital economy.

Cisco Networking Academy is an IT skills and career building program for learning institutions and individuals worldwide. More than 6 million people have joined the Networking Academy and become a force for change in the digital economy since 1997.

 Oliver Travel

Oliver Travel drives av Gretha Thuen.  Det er en av Innovasjon Norges FRAM bedrifter.
Oliver Travel tilpasser turer for grupper, både store og små, og grupper med spesielle behov.

 logo-onf

Organisasjon for norske fagskolestudenter (ONF) er en partipolitisk uavhengig studentorganisasjon av og for norske fagskolestudenter. ONF ble stiftet 27. april 2012. Vår oppgave er å samle alle fagskolestudenter i Norge og fremme deres interesser, vilkår og rettigheter overfor myndigheter og samfunnet for øvrig. ONF er også en rådgivende støtteorganisasjon for fagskolestudenter. I vårt arbeid synliggjør vi  fagskoleutdanning som en attraktivt karrierevei og et reelt alternativ til utdanning ved høyskoler og universitet.