Fakta om studiet

Studienavn: Nettverksadministrator med design

Oppnådd tittel: Nettverksadministrator med design

Varighet: 1 år heltid

Oppstart: 3. september 2018

Søkefrist: Løpende opptak frem til studiestart

Nivå: Fagskole (Offentlig godkjent yrkesrettet høyere utdanning)

Språk: Norsk

Fagskolepoeng: 60

Lånekassegodkjent: Ja, både for stipend og lån

Pris: 46 850,- pr 1/2 år inkludert eksamensavgift. Opptaksgebyr kr. 1500,- og lærebøker kommer i tillegg.

Opptakskrav Nettverksadministrator

Lær IT ved å gjøre IT

Nettverksadministrator med design er en praktisk fagskoleutdanning der vi underveis i studiet skal installere og drifte servere, klienter, routere og switcher og mye mer. Derfor er hverdagen ved FFA er en fin blanding mellom lærerstyrt undervisning og praktisk arbeide på skolens utstyr. Hele poenget med en praktisk fagskoleutdanning er jo at du får både det teoretiske grunnlaget og det praktiske arbeidet servert direkte i klasserommet.

Du lærer

Fagene i Nettverksadministrator med design strekker seg fra innføring i datakommunikasjon, klientinstallasjon, server drift og installasjon helt frem til switch og routing teknologi på skolens Cisco lab. Fredrikstad FagAkademi er som en av veldig få skoler i Norge akkreditert som Cisco NetWorking Academy og du som student får dermed blant annet tilgang til Ciscos egen nettbaserte løsning. 

Jobbmuligheter

Jobbulighetene er mange fordi fagskolestudenter har tatt en praktisk utdanning og er raskt operative. Jobber som IT driftsansvarlig i små og mellomstore bedrifter, til det å være en del at et driftsteam eller konsulentgruppe i store virksomheter er vanlig for våre studenter. Du finner tidligere FFA studenter med utdanning i nettverk innenfor en lang rekke bransjer, også andre steder enn i IT selskaper. 

Er det mulig å jobbe i andre land?

Siden studiet og pensum er tilpasset de store leverandørenes krav(Microsoft og Cisco) er det også fullt mulig å arbeide internasjonalt. Studie er også beskrevet iht det internasjonale kvalifikasjonsrammeverket, som betyr at innholdet er målbart for bedrifter i andre land. De vet hva du har lært, og har mulighet for å kunne vurdere deg for mulige jobber der.


Oversikt over emner i studiet

Nettverksteori (IT)

Networking beginner.jpg

Etter dette emnet skal du ha fått kunnskaper og ferdigheter til å kunne koble sammen PCer og sette opp et enkelt nettverk med klienter. Du vil kjenne til begreper som DHCP/DNS, deling, protokoller og du får også en innføring i OSI modellen, selve grunnlaget for all datakommunikasjon. 

Dette emnet er spesielt viktig for deg som ikke har den grunnleggende kompetansen om hvordan et nettverk fungerer eller hva som kreves for at det skal være en sikker og effektiv kommunikasjon mellom datamaskiner. 

Kompetansen du får i emnet nettverksteori føres videre inn i de mer programvarespesifike fagene i studiet.

Windows 10 klient (IT)

W10 bok.jpg

Gjennom emnet Windows 10 klient skal du få kompetansen til å installere, drifte og ta ansvar for Windows 10 klienter i et profesjonelt driftsmiljø.

Når du har fullført dette emnet skal du ha fått de nødvendige kunnskaper og ferdigheter til å installere Windows klienter i et profesjonelt driftsmiljø. Du skal ha tilstrekkelig kompetanse til å automatisere installasjonen av Windows klienter i en bedrift, blant annet ved tilpassning av Image, masseutrulling av klienter og bruk av Windows Deployment Services.

Bøkene vi bruker i de ulike Windows fagene kommer fra Microsofts eget forlag, Micrsoft Press. Innholdet i emnet er derfor til enhver tid oppdatert.Windows server 2016 - del 1 (IT)

Server1 bok.jpg

Gjennom emnet vil du få grunleggende kompetanse innen installasjon og førstegansoppsett av Windows server 2016 både med og uten Microsofts katalogteknologi "Active Directory". 

I dette emnet får du kunnskaper og ferdigheter i sentrale tema rundt Windows server 2016. Det hele starter med installasjon og oppsett av enkle filservere og videre til installasjon av Active Directory. Oppsett av fil rettigheter, brukere  og administrasjon ved hjelp av Group Policy Object(GPO) er sentralt i emnet. Du får kunnskaper og ferdgheter til installere og drifte servere i Active Directory domener både i teori og praksis. Gjennom faget jobber vi mye i praksis i klasserommet med drift og installasjon av egne servere i et virtuelt miljø. Pensumet og boken vi bruker kommer fra Micrsoft Press og er også tilpasset en Windows sertifiseringstest i temaet.

Bøkene vi bruker i de ulike Windows fagene kommer fra Microsofts eget forlag, Micrsoft Press. Innholdet i emnet er derfor til enhver tid oppdatert.

Windows server 2016 - del 2 (IT)

Server2 bok.jpg

Gjennom dette emnet får du kompetansen til å drifte mer avanserte serverløsninger med Windows Server 2016 og Active Direcrtory. Du får også kompetansen til å installere og drifte andre nødvendige nettverkskomponenter i et moderne nettverk.

I dette emnet får du kunnskaper og ferdigheter til å installere og administrere sentrale nettverks komponenter i et Windows Server 2016 miljø. Du vil blandt annet beherske oppsett av DNS, DHCP og avansert nettverkskonfigurasjon. Sertifikat tjenester og Active Directory Certificate services er også tema som berøres i emnet. Gjennom faget jobber vi i mye i praksis i klasserommet med drift og installasjon av egne servere i et virtuelt miljø. 

Bøkene vi bruker i de ulike Windows fagene kommer fra Microsofts eget forlag, Micrsoft Press. Innholdet i emnet er derfor til enhver tid oppdatert.

Microsoft Windows klient teknologi/skybasert programvare (IT)

Office 365 bok.jpg

Gjennom emnet skal du få generell kompetanse og forståelse av hva det innebærer og drifte og supportere skybaserte miljø i en bedrift.

Skybasert programvare, oppsett og administrasjon er kunnskaper og ferdigheter du har etter å ha gjennomført dette emnet. Spesielt Microsoft Office 365 er sentralt. Di vil få ferdighter til å sette opp et enkelt og fullt fungerende oppsett i Microsoft Office 365.

Emnet fokuserer på en nettverkadministrators behov for å sette opp et fungerende miljø i en bedrift og studentene jobber mot demo versjon av skybasert programvare, slik det gjøres i praksis.Microsoft SQL server 2016 (IT)

SQL bok.jpg

Gjennom dette emnet får du kunnskaper og ferdigheter til å installere og administrere en Microsoft SQL server. 

Du får kompetanse i oppsett av databaser og bruk av Transact SQL til administrative oppgaver. Etter at du har fullført emnet skal du ha tilstrekkelig kunnskap og ferdigheter til å konfigurere en server som er både sikker og har ytelse nok til avanserte databaser for bedrifter i et profesjonelt miljø. 

Bøkene vi bruker i de ulike Windows fagene kommer fra Microsofts eget forlag, Micrsoft Press. Innholdet i emnet er derfor til enhver tid oppdatert.

Bøkene vi bruker i de ulike Windows fagene kommer fra Microsofts eget forlag, Micrsoft Press. Innholdet i emnet er derfor til enhver tid oppdatert

Microsoft Exchange server 2016 (IT)

Exchange bok.jpg

Gjennom emnet vil du få kompetansen til å installere, drifte og veldikeholde en installasjon av Microsoft Exchange 2016 server.

Exchange er Microsofts versjon av e-post og gruppevareløsninger. Du får kunnskaper og ferdigheter i å installere Exchange server og oppsett av e-post, kalenderfunksjoner, ulike serverpolicyer samt integrasjon med Active Directory. Du får også kunnskap i å sette opp en komplett Exchange server i en organisasjon, med fokus på funksjkonalitet og sikkeret. 

Bøkene vi bruker i de ulike Windows fagene kommer fra Microsofts eget forlag, Micrsoft Press. Innholdet i emnet er derfor til enhver tid oppdatert.

Publiserinsløsninger med Wordpress (IT)

wordpress-logo-notext-rgb.png

Gjennom dette emnet skal du få kompetansen til å installere og sette opp en fullverdig Wordpress løsning med blogg, webside, skjema løsning med mer.

Wordpress er verdens mest benyttede CMS system(Content Management System). I dette emnet får du kunnskaper og ferdigheter til å sette opp og installere et fullverdig system med nettsider. Du får praktisk kompetanse i emner ved at du skal implementere og installere din egen server med nettsider og struktur. Mer at temaet ikke krever noen programmeringskunnskaper og du jobber praktisk gjennom temaet. 

Etter fullført tema vil du i tilleg ha kompetanse til å benytte moderne søkemotorteknologi som Google AddWord og Google Analytics.

Cisco del 1 (IT)

Introduction to Networks

Cisco networking academy.png

I dette emnet får du kompetansen til å installere og sette opp Cisco utstyr, du for også kompetansen til å benytte den virtuelle programvaren Packet Tracer.

Dette emnet tar for seg nettverksteori som et grunnlag for videre påbygging. Det innebærer en innføring i datakommunikasjon, i form av OSI-modellen, og forståelse og beregning av IP-adresser i IPv4 og IPv6.

Fredrikstad FagAkademi er som en av veldig få skoler i Norge akkreditert som Cisco NetWorking Academy og du som student får dermed blant annet tilgang til Ciscos egen nettbaserte løsning. 

Cisco del 2 (IT)

Routing and Switching Essentials

Cisco networking academy.png

I dette emner får du kompetansen til å installere og drifte Cisco utstyr og Ciscos eget operativsystem. Du får også kompetansen til å benytte den virtuelle programvaren "Packet Tracer". 

Dette gir deg ferdigheter og kunnskaper innen grunnleggende ruting og svitsjing, i form av praktiske øvelser i oppsett av statisk ruting, og dynamiske rutinprotokoller. I tillegg dekkes viktige tjenester som virtuelle LAN (VLAN), DHCP for administrasjon av IP-adresser, LLDP og CDP for kartlegging av enheter, samt TFTP for sikring av konfigurasjon og operativsystemer.

Fredrikstad FagAkademi er som en av veldig få skoler i Norge akkreditert som Cisco NetWorking Academy og du som student får dermed blant annet tilgang til Ciscos egen nettbaserte løsning. 

Presentasjonsteknikk (FELLES)

I dette emnet vil du få kunnskaper og kompetanse om hvordan du skal planlegge og gjennomføre en god presentasjon. Spesielt med fokus på bruk av ulike virkemidler for å nå de målene du har satt deg.

Etablering & Markedsføring (FELLES)

Gjennom arbeid med en mini case få du kunnskaper om markedsføringsfaget, oppbyggingen og innholdet i en markedsplan, og etablere ferdigheter i bruk av denne. Du vil også få kjennskap til markedsføringes betydning totalt sett for bedriften.

Praktisk Case og prosjektarbeide (IT)

VIKfoto-Fredrikstad-FagAkademi-38117.jpg

Gjennom arbeidet med prosjektoppgavene skal du og din medstudenter få kompetanse i å planlegge, implementere og beskrive en nettverk og serverløsning for en fiktiv bedrift. 

Utfordringene i de ulike oppgavene vil endres og økes i nivå utover i studiet. For å sikre at oppgaven er praktisk og relevant får dere beskrevet et scenario og skal gjennomføre hele prosjektet fra A til Å. Selve installasjonen av serverløsningene gjøres på skolens virtuelle driftsmiljø.

Denne praktiske oppgaven som spenner over de fleste temaene i studiet, skal gi deg de nødvendige kunnskapene, ferdigheten og den generelle kompetansen du trenger for gjennomføre et virkelig prosjekt for en bedrift.

Obligatoriske prøver / eksamen (IT)

Obligatoriske prøver

Alle obligatoriske prøver, prosjekter og eksamen må være fullført og bestått for å kunne få vitnemål. 

For å oppnå bestått (eller karakteren A-E) må en ha mer enn 40 prosentpoeng av 100 oppnåelige. Karakteren F = stryk 

Eksamensformer

Innenfor IT bransjen er elektronisk testing for lengst den aksepterte testformen. I studiet Nettverksadministrator er det en kombinasjon av tester og prosjektoppgaver du skal gjennomog må bestå for å motta fagskolevitnemålet. Da får du også samtidig kompetanse du trenger i forhold til å gjennomføre elektronisk tester for å oppdatere deg videre i din karriere, noen som er viktig innen bransjen.

Det er en avsluttende elektronisk test med karakter i hvert enkelt IT emne i Windows fagene og Cisco. De andre fellesfagene har egne individuelle teoretiske, praktiske eller små caseoppgaver som vurdering for bestått.

Kan jeg ta sertifiserinstester i tillegg?

Ja, det kan du. Siden vårt studiet er oppdatert til den programvaren som benyttes i dag, kan du ta flere ulike sertifiseringstester fra Microsoft og Cisco underveis hvis du vil. Da kan du oppnå titler som Microsoft Certified Professional (MCP), Microsoft Technology Associate (MTA) med flere. Fredrikstad FagAkademi er som eneste fagskole i Norge godkjent som Pearson Vue testcenter og du kan derfor ta disse sertifiseringstestene direkte i ditt eget klasserom. Det er viktig å merke deg at du ikke trenger disse sertifiseringene for å oppnå vitnemål. Det er opp til den enkelte student om du ønsker å ta tester, og du kan også ta de etter at du har begynt i jobb. Disse sertifiseringstestene er vanlig å benytte i IT bransjen i dag, spesielt innenfor konsulentbransjen. Alle som arbeider innen IT er godt kjent med dem og vet hva de betyr. Pensumet ved de fagene ved FFA der dette er aktuelt, er tilpasset sertifiseringene og leverandørenes krav.

Fakta om studiet

Studienavn: Nettverksadministrator med design

Oppnådd tittel: Nettverksadministrator med design

Varighet: 1 år heltid

Oppstart: 3. september 2018

Søkefrist: Løpende opptak frem til studiestart

Nivå: Fagskole (Offentlig godkjent yrkesrettet høyere utdanning)

Språk: Norsk

Fagskolepoeng: 60

Lånekassegodkjent: Ja, både for stipend og lån

Pris: 46 850,- pr 1/2 år inkludert eksamensavgift. Opptaksgebyr kr. 1500,- og lærebøker kommer i tillegg.

Opptakskrav Nettverksadministrator