Fakta om studiet

Studienavn: Regnskap og økonomi del 1 og 2

Oppnådd tittel: Regnskapskonsulent

Varighet: 1 år heltid

Oppstart: 5. februar og 3. september 2018

Nivå: Fagskole (Offentlig godkjent yrkesrettet høyere utdanning)

Språk: Norsk

Fagskolepoeng: 60

Søkefrist: Løpende opptak frem til studiestart

Lånekassegodkjent: Ja, for både stipend og lån

Pris: 46 850,- pr 1/2 år inkludert eksamensavgift. Opptaksgebyr kr.1500,- og lærebøker kommer i tillegg

Opptakskrav Regnskapskonsulent

Vårt mest populære studie - som gir deg økte muligheter

Har du lyst på en utdanning som gir deg økte muligheter for en variert og spennende jobb ? Da bør du velge dette studiet innen regnskap og økonomi. Etter å ha studert i 1 år på heltid er du blitt god til å gjennomføre hele regnskapsprosessen. Du har også opparbeidet deg god forståelse for sammenhengen mellom de ulike delene i en bedrift - regnskap, økonomi, lønn, fakturering, budsjettering, markedsføring m.m

Du vil, etter gjennomført og bestått studie, få den offentlig godkjente tittelen "Regnskapskonsulent"

Dette lærer du

Hovedtema i regnskapsstudiet er selvfølgelig å lære seg å føre og forstå et regnskap. Sentrale tema er derfor regnskapsføring, bruk av regnskaps programmer, budsjettering, føring av lønn, bedriftsøkonomi m.m. Vi benytter programmer fra VISMA og andre markedsledende leverandører. I tillegg benytter vi det bransjeledende oppslagsverket Sticos aktivt.


Jobbmuligheter

Våre studenter er etterspurte i næringslivet, og flere får jobb før studiet er ferdig.

Våre tidligere studenter finner du i alle typer bedrifter, ikke bare i regnskapsbyråer. Uansett yrke og bransje, er regnskap, økonomi, lønn budsjettering og fakturering i  ulik grad en nødvendig del av virksomheten. Noen vil kombinere  arbeidsoppgavene sine innenfor regnskap og økonomi med andre oppgaver i bedriften, noen jobber på regnskapskontor, noen starter egen bedrift. 

Har du yrkeserfaring fra en annen bransje fra før er det en fordel for deg.  Nettopp fordi din bransjekunnskap kombinert med økonomiforståelsen er veldig verdifull for bedriften.

Mange regnskapsbyråer, bedrifter og bemanningsselskaper velger å ta kontakt med oss når de trenger nye medarbeidere.

Praktisk undervisning

I undervisningen jobber studentene med praktiske oppgaver direkte i aktuele programmer. Vi benytter de mest aktuelle programmene fra VISMA og andre store leverandører innen bransjen.  I studietiden får du fritt tilgang til alle programmer du trenger både på skolen og utenfor skolen. Vi bruker både klasseromsundervisning, praktiske oppgaver, prosjekter i samarbeid med næringslivet m.m for å gjøre undervisningen mest mulig relevant.

Etter endt studie er du blitt en dyktig regnskapsfører, som raskt vil være operativ i jobb.

Påbygningsmuligheter

Etter å ha fullført og bestått dette studiet, kan du søke deg direkte inn på et påbygnings-halvår. Dette vil gi deg tittelen "Regnskapsøkonom" etter at du har gjennomført totalt 1,5 år

Emner

REGN - Regnskap del 1

En grunnleggende innføring i regnskapsteori hvor dere lærer å føre bilag og avslutte et regnskap. Resultat, balanse, kontoplan, reskontro, periodiseringer, lønn, mva, rabatter og kreditnotaer er temaer til dette faget. Varighet 60 timer.

REGN - Regnskapsprogram del 1

Innleggelse av hovedbok, kunder, leverandører, føring av bilag, fakturering og mva oppgjør er noen av temaene. Det vil gi deg en grunnleggende innføring og forståelse for hvordan et regnskapsprogram er bygd opp og fungerer. 


REGN - Lønn del 1

Innleggelse av ansatte, fast lønn og trekk, utleggstrekk, bidragstrekk, fagforening, fri bil er noen av temaene. Det vil gi deg en grunnleggende innføring og forståelse for hvordan et lønnsprogram er bygd opp og fungerer. 

REGN - MS Excel
REGN - Prosjektoppgave del 1

Dette er en tverrfaglig oppgave hvor du gjennomfører de fleste arbeidsoppgaver i praksis med en fiktiv bedrift.  Du jobber med faget regnskap som bilagsføring, periodisering, fakturerering og rapportering. Har ansvaret for lønnsføring og integrering til regnskapet og avslutter med en dekningspunktanalyse av resultatet.

REGN - Regnskap del 2

I dette faget vil du sette deg inn i regnskapsprinsipper som er retningsgivende for å fastsette verdier på anleggsmidler, omløpsmidler og gjeld ved årsavslutning. Resultat og balanse i rapportform samt periodiseringer er også temaer som blir belyst.

REGN - Regnskapsprogram del 2

Innleggelse av hovedbok, kunder, leverandører, føring av bilag, fakturering og mva oppgjør er noe av den daglige regnskapsføringen. I tillegg skal du innom avstemning, skanning, periodisering, rapporter og årsavslutning som viktige temaer

REGN - Lønn del 2

Bruk av lønnsprogram i praksis. Det vil si å foreta lønnsberegning, foreta utskrifter/rapporter og godkjenning av perioden. Du skal også innom temaer som terminavslutninger og integrering av data til regnskapsprogrammer. 

REGN - Budsjettering

Kunnskap om grunnleggende metoder for utarbeidelse av ulike budsjetter, etablere ferdigheter i budsjettering med Excel, og etablere generell forståelse for hvordan budsjettering kan bidra til økonomisk styring og kontroll

REGN - Bedriftsøkonomi

Her lærer du å bruke regnskapstallene til å foreta en KRV analyse som kan gi grunnlag for beslutninger. I tillegg er du innom temaer som og pris og mengdetilpasning ved monopol, kostnadsforløpet og priskalkulasjon. 

REGN - Prosjektoppgave del 2

Dette er en tverrfaglig oppgave hvor du gjennomfører alle arbeidsoppgaver i praksis med en fiktiv bedrift.  Du jobber med faget regnskap som bilagsføring, periodisering, fakturerering og rapportering, avstemning, verdisetting og årsavslutning. Har ansvaret for lønnsføring, terminer og integrering til regnskapet og avslutter med en fullstendig dekningspunktanalyse av resultatet.

FELLES - Etablering & Markedsføring

Gjennom arbeid med en mini case få kunnskap om markedsføringsfaget, oppbyggingen og innholdet i en markedsplan, og etablere ferdigheter i bruk av denne. Studentene vil også få kjennskap til markedsføringes betydning totalt sett for bedriften.

FELLES - Presentasjonsteknikk

Her lærer du om hvordan planlegge og gjennomføre en god presentasjon, med fokus på bruk av ulike virkemidler for å nå dine mål.

REGN - Obligatoriske prøver / eksamen

Obligatoriske prøver

Alle obligatoriske prøver, prosjekter og eksamen må være fullført og bestått for å kunne få vitnemål.

For å oppnå bestått (eller karakteren A-E) må en ha mer enn 40 prosentpoeng av 100 oppnåelige. Karakteren F = stryk

Eksamen

Skriflig tverrfaglig eksamen (6 timer) gjennomføres på slutten av hvert 1/2 år

Fakta om studiet

Studienavn: Regnskap og økonomi del 1 og 2

Oppnådd tittel: Regnskapskonsulent

Varighet: 1 år heltid

Oppstart: 5. februar og 3. september 2018

Nivå: Fagskole (Offentlig godkjent yrkesrettet høyere utdanning)

Språk: Norsk

Fagskolepoeng: 60

Søkefrist: Løpende opptak frem til studiestart

Lånekassegodkjent: Ja, for både stipend og lån

Pris: 46 850,- pr 1/2 år inkludert eksamensavgift. Opptaksgebyr kr.1500,- og lærebøker kommer i tillegg

Opptakskrav Regnskapskonsulent