Fakta om studiet

Studienavn: Regnskap og økonomi del 1

Oppnådd tittel: Regnskapsmedarbeider

Varighet: 1/2 år heltid

Oppstart: 3. september 2018

Søkefrist: Løpende opptak frem til studiestart

Nivå: Fagskole (Offentlig godkjent yrkesrettet høyere utdanning)

Språk: Norsk

Fagskolepoeng: 30

Lånekassegodkjent: Ja, for både stipend og lån

Pris: 46 850,- inkludert eksamensavgift. Opptaksgebyr kr. 1500,- og lærebøker kommer i tillegg

Opptakskrav Regnskapsmedarbeider

Hvis du er en av de som mangler studiekompetanse, ikke fortvil. Fyll ut en søknad på det studiet du kunne tenke deg, og send oss det du har av papirer fra event. skole, jobb etc. Vi tar kontakt med deg for å vurdere dine muligheter for å kunne studere hos oss. Alle kan søke, og har krav på å få sine muligheter vurdert.

Liker du å være den i bedriften som har kontroll ?

I dette studiet lærer du litt regnskap, økonomi, etablering og markedsføring, fakturering m.m. Dette gir deg gode muligheter for å bli den personen i bedriften som har kontroll. 

Du vil, etter gjennomført og bestått studie, få den offentlig godkjente tittelen "Regnskapsmedarbeider"

Dette lærer du

Hovedtema i dette korte regnskapsstudiet er å lære seg noe regnskapsføring, bruk av regnskaps programmer, føring av lønn, bedriftsøkonomi m.m. Vi benytter programmer fra VISMA og andre markedsledende leverandører. I tillegg benytter vi det bransjeledende oppslagsverket Sticos aktivt.

Jobbmuligheter

Våre tidligere studenter finner du i alle typer jobber. Uansett yrke og bransje, er regnskap, økonomi, lønn budsjettering og fakturering i  ulik grad en nødvendig del av virksomheten. Noen vil kombinere  arbeidsoppgavene sine innenfor regnskap og økonomi med andre oppgaver i bedriften.

Har du yrkeserfaring fra en annen bransje fra før er det en fordel for deg.  Nettopp fordi din bransjekunnskap kombinert med økonomiforståelsen er veldig verdifull for bedriften.

Mange regnskapsbyråer, bedrifter og bemanningsselskaper velger å ta kontakt med oss når de trenger nye medarbeidere.


Praktisk undervisning

I undervisningen jobber studentene med praktiske oppgaver direkte i aktuele programmer. Vi benytter de mest aktuelle programmene fra VISMA og andre markedsledende leverandører innen bransjen.  I studietiden får du fritt tilgang til alle programmer du trenger både på skolen og utenfor skolen. Vi bruker både klasseromsundervisning, praktiske oppgaver, prosjekter i samarbeid med næringslivet m.m for å gjøre undervisningen mest mulig relevant.

Etter endt studie er du blitt god på ha kontroll, og kan utføre variert arbeid innen regnskap, lønn og fakturering. Du vil raskt være operativ i jobb.


Påbygningsmuligheter

Etter å ha fullført og bestått studiet "Regnskapsmedarbeider", kan du søke deg direkte inn på 2 halvåret av "Regnskapskonsulent" studiet. Da blir du en komplett Regnskapsrører.

Er du usikker på hva du skal studere ?

Hva skal jeg bli ?  - Hva skal jeg studere ?  - Hva bør jeg studere ?  - Dette er spørsmål som mange stiller seg. Valgmulighetene er mange. En fagskole har mere praktisk fokus enn høyskole/universitet, og hjelper deg raskere i jobb. 

Hvis du er usikker på hva som passer for deg, kan du gjerne ta kontakt med oss for en gratis og uforpliktende studie samtale / veiledning.  Vi hjelper deg gjerne med å velge det som er best for deg.

Opptakskrav  - både for deg med og deg uten studiekompetanse

Hvis du er en av de som mangler studiekompetanse, ikke fortvil.   Fyll ut en søknad på det studiet du kunne tenke deg, og send oss det du har av papirer fra event. skole, jobb etc. Vi tar kontakt med deg for å vurdere dine muligheter for å kunne studere hos oss.  

Du kan søke direkte opptak på studie basert på fullført og bestått studiekompetanse, eller du kan bli vurdert ut i fra realkompetanse for fagskoler.  Her vurderes det du har opparbeidet deg av event. utdanning og erfaring. Ta kontakt med oss så vi kan hjelpe deg med å vurdere dine muligheter. 

Alle kan søke, og har krav på å få sine muligheter vurdert.

Emner

Regnskap del 1 (REGN)

En grunnleggende innføring i regnskapsteori hvor man lærer å føre bilag og avslutte et regnskap etter moderne regnskapsrisnipper. Resultat, balanse, kontoplan, reskontro, periodiseringer, lønn, mva, rabatter og kreditnotaer er viktige tema i dette faget. 

Regnskapsprogram del 1 (REGN)

Dette faget vil gi deg en grunnleggende innføring og forståelse for hvordan et moderne regnskapsprogram er bygd opp og fungerer. Gjennom faget kommer du til å jobbe praktisk med selve programmet. Innleggelse av hovedbok, kunder, leverandører, føring av bilag, fakturering og mva oppgjør er noen av temaene. All programvare du trenger vil du få tilgang til via skolen.


Bedriftsøkonomi (REGN)

I dette emner vil du lære å bruke regnskapstallene til å foreta det som kalles en KRV analyse. En KRV analyse skal gi grunnlag for beslutninger i bedriften så dette er et viktig emne. I tillegg skal du gjennom sentrale tema som pris og mengdetilpasning ved monopol, kostnadsforløpet og priskalkulasjon. 

Lønn del 1 (REGN)

Det vil gi deg en grunnleggende innføring og forståelse for hvordan et lønnsprogram er bygd opp og fungerer. Du vil jobbe praktisk med et moderne lønnsprogram under fagett og vil blant annet gjennomføre innleggelse av ansatte, fast lønn og trekk, utleggstrekk, bidragstrekk, fagforening og fri bil. All programvare du trenger får du tilgang til via skolen.

Microsoft Excel (REGN)

I dette faget vil du lære grunnleggende og noen mer avanserte funksjoner i bruken av regnearkprogrammet Micrsoft Excel. Dette faget er viktig da Excel vi være et program du benytter under hele studiet.

Etablering & Markedsføring (FELLES)

Gjennom arbeid med en mini case få du kunnskaper om markedsføringsfaget, oppbyggingen og innholdet i en markedsplan, og etablere ferdigheter i bruk av denne. Du vil også få kjennskap til markedsføringes betydning totalt sett for bedriften.

Prosjektoppgave del 1 (REGN)

Dette er en tverrfaglig oppgave hvor du gjennomfører de fleste arbeidsoppgaver i praksis mot en fiktiv bedrift.  Du vil jobbe praktisk med fag som regnskap, bilagsføring, periodisering, fakturerering og rapportering. Du vil få ansvaret for lønnsføring og integrering til regnskapet. Oppgaven avsluttes med en dekningspunktanalyse av resultatet du har kommet frem til.

Obligatoriske prøver / eksamen (REGN)

Obligatoriske prøver

Alle obligatoriske prøver, prosjekter og eksamen må være fullført og bestått for å kunne få vitnemål. Disse prøvene gjennomføres underveis i studiet.

For å oppnå bestått (eller karakteren A-E) må en ha mer enn 40 prosentpoeng av 100 oppnåelige. Karakteren F = stryk

Eksamen

Skriflig tverrfaglig eksamen (6 timer) gjennomføres på slutten av hvert 1/2 år

Fakta om studiet

Studienavn: Regnskap og økonomi del 1

Oppnådd tittel: Regnskapsmedarbeider

Varighet: 1/2 år heltid

Oppstart: 3. september 2018

Søkefrist: Løpende opptak frem til studiestart

Nivå: Fagskole (Offentlig godkjent yrkesrettet høyere utdanning)

Språk: Norsk

Fagskolepoeng: 30

Lånekassegodkjent: Ja, for både stipend og lån

Pris: 46 850,- inkludert eksamensavgift. Opptaksgebyr kr. 1500,- og lærebøker kommer i tillegg

Opptakskrav Regnskapsmedarbeider

Hvis du er en av de som mangler studiekompetanse, ikke fortvil. Fyll ut en søknad på det studiet du kunne tenke deg, og send oss det du har av papirer fra event. skole, jobb etc. Vi tar kontakt med deg for å vurdere dine muligheter for å kunne studere hos oss. Alle kan søke, og har krav på å få sine muligheter vurdert.