Fakta om studiet

Studienavn: Regnskap og økonomi del 1

Oppnådd tittel: Regnskapsmedarbeider

Varighet: 1/2 år heltid

Oppstart: 5. februar og 3. september 2018

Nivå: Fagskole (Offentlig godkjent yrkesrettet høyere utdanning)

Språk: Norsk

Fagskolepoeng: 30

Søkefrist: Løpende opptak frem til studiestart

Lånekassegodkjent: Ja, for både stipend og lån

Pris: 46 850,- inkludert eksamensavgift. Opptaksgebyr kr. 1500,- og lærebøker kommer i tillegg

Opptakskrav Regnskapsmedarbeider

Liker du å være den i bedriften som har kontroll ?

I dette studiet lærer du litt regnskap, økonomi, etablering og markedsføring, fakturering m.m. Dette gir deg gode muligheter for å bli den personen i bedriften som har kontroll. 

Du vil, etter gjennomført og bestått studie, få den offentlig godkjente tittelen "Regnskapsmedarbeider"

Dette lærer du

Hovedtema i dette korte regnskapsstudiet er å lære seg noe regnskapsføring, bruk av regnskaps programmer, føring av lønn, bedriftsøkonomi m.m. Vi benytter programmer fra VISMA og andre markedsledende leverandører. I tillegg benytter vi det bransjeledende oppslagsverket Sticos aktivt.

Jobbmuligheter

Våre tidligere studenter finner du i alle typer jobber. Uansett yrke og bransje, er regnskap, økonomi, lønn budsjettering og fakturering i  ulik grad en nødvendig del av virksomheten. Noen vil kombinere  arbeidsoppgavene sine innenfor regnskap og økonomi med andre oppgaver i bedriften.

Har du yrkeserfaring fra en annen bransje fra før er det en fordel for deg.  Nettopp fordi din bransjekunnskap kombinert med økonomiforståelsen er veldig verdifull for bedriften.

Mange regnskapsbyråer, bedrifter og bemanningsselskaper velger å ta kontakt med oss når de trenger nye medarbeidere.


Praktisk undervisning

I undervisningen jobber studentene med praktiske oppgaver direkte i aktuele programmer. Vi benytter de mest aktuelle programmene fra VISMA og andre markedsledende leverandører innen bransjen.  I studietiden får du fritt tilgang til alle programmer du trenger både på skolen og utenfor skolen. Vi bruker både klasseromsundervisning, praktiske oppgaver, prosjekter i samarbeid med næringslivet m.m for å gjøre undervisningen mest mulig relevant.

Etter endt studie er du blitt god på ha kontroll, og kan utføre variert arbeid innen regnskap, lønn og fakturering. Du vil raskt være operativ i jobb.


Påbygningsmuligheter

Etter å ha fullført og bestått studiet "Regnskapsmedarbeider", kan du søke deg direkte inn på 2 halvåret av "Regnskapskonsulent" studiet. Da blir du en komplett Regnskapsrører.

Emner

REGN - Regnskap del 1

En grunnleggende innføring i regnskapsteori hvor dere lærer å føre bilag og avslutte et regnskap. Resultat, balanse, kontoplan, reskontro, periodiseringer, lønn, mva, rabatter og kreditnotaer er temaer til dette faget. Varighet 60 timer.

REGN - Regnskapsprogram del 1

Innleggelse av hovedbok, kunder, leverandører, føring av bilag, fakturering og mva oppgjør er noen av temaene. Det vil gi deg en grunnleggende innføring og forståelse for hvordan et regnskapsprogram er bygd opp og fungerer. 


REGN - Bedriftsøkonomi

Her lærer du å bruke regnskapstallene til å foreta en KRV analyse som kan gi grunnlag for beslutninger. I tillegg er du innom temaer som og pris og mengdetilpasning ved monopol, kostnadsforløpet og priskalkulasjon. 

REGN - Lønn del 1

Innleggelse av ansatte, fast lønn og trekk, utleggstrekk, bidragstrekk, fagforening, fri bil er noen av temaene. Det vil gi deg en grunnleggende innføring og forståelse for hvordan et lønnsprogram er bygd opp og fungerer. 

REGN - MS Excel
FELLES - Etablering & Markedsføring

Gjennom arbeid med en mini case få kunnskap om markedsføringsfaget, oppbyggingen og innholdet i en markedsplan, og etablere ferdigheter i bruk av denne. Studentene vil også få kjennskap til markedsføringes betydning totalt sett for bedriften.

REGN - Prosjektoppgave del 1

Dette er en tverrfaglig oppgave hvor du gjennomfører de fleste arbeidsoppgaver i praksis med en fiktiv bedrift.  Du jobber med faget regnskap som bilagsføring, periodisering, fakturerering og rapportering. Har ansvaret for lønnsføring og integrering til regnskapet og avslutter med en dekningspunktanalyse av resultatet.

REGN - Obligatoriske prøver / eksamen

Obligatoriske prøver

Alle obligatoriske prøver, prosjekter og eksamen må være fullført og bestått for å kunne få vitnemål.

For å oppnå bestått (eller karakteren A-E) må en ha mer enn 40 prosentpoeng av 100 oppnåelige. Karakteren F = stryk

Eksamen

Skriflig tverrfaglig eksamen (6 timer) gjennomføres på slutten av hvert 1/2 år

Fakta om studiet

Studienavn: Regnskap og økonomi del 1

Oppnådd tittel: Regnskapsmedarbeider

Varighet: 1/2 år heltid

Oppstart: 5. februar og 3. september 2018

Nivå: Fagskole (Offentlig godkjent yrkesrettet høyere utdanning)

Språk: Norsk

Fagskolepoeng: 30

Søkefrist: Løpende opptak frem til studiestart

Lånekassegodkjent: Ja, for både stipend og lån

Pris: 46 850,- inkludert eksamensavgift. Opptaksgebyr kr. 1500,- og lærebøker kommer i tillegg

Opptakskrav Regnskapsmedarbeider