Fakta om studiet

Studienavn: Regnskap og økonomi del 1, 2 og 3

Oppnådd tittel: Regnskapsøkonom

Varighet: 1/2 heltid (påbygg på "Regnskapskonsulent")

Oppstart: 5. februar og 3. september 2018

Nivå: Fagskole (Offentlig godkjent yrkesrettet høyere utdanning)

Språk: Norsk

Fagskolepoeng: 30 (totalt 90)

Søkefrist: Løpende opptak frem til studiestart

Lånekassegodkjent: Ja, for både stipend og lån

Pris: 46 850,- pr 1/2 år inkludert eksamensavgift. Opptaksgebyr kr.1500,- og lærebøker kommer i tillegg

Opptakskrav: Gjennomført og bestått studie "Regnskapskonsulent" eller tilsvarende (60 fagskolepoeng)

Regnskapsfører ?

Hvis du legger på et 1/2 år på det populære "Regnskapskonsulent" studiet vårt, får du enda mere faglig tyngde. Du vil etter totalt å ha studert regnskap og økonomi i 1,5 år har gode forutsetninger for å kunne bidra faglig på flere områder. 

Du vil, etter gjennomført og bestått studie, få den offentlig godkjente tittelen "Regnskapsøkonom"

Dette lærer du

Gjennom dette påbygget vil du gå enda dypere inn i fagområdene årsregnskap med utsatt skatt, regnskapsanalyse og bedriftsøkonomisk analyse. Vi bruker også her programmer fra VISMA og andre markedsledende leverandører.

Opptakskrav

Gjennomført og bestått studiet Regnskapskonsulent eller tilsvarende kompetanse. Ta kontakt med oss hvis du er usikker.

Jobbmuligheter

Våre studenter er etterspurte i næringslivet, og flere får jobb før studiet er ferdig.

Våre tidligere studenter finner du i alle typer bedrifter, ikke bare i regnskapsbyråer. Uansett yrke og bransje, er regnskap, økonomi, lønn budsjettering og fakturering i  ulik grad en nødvendig del av virksomheten. Noen vil kombinere  arbeidsoppgavene sine innenfor regnskap og økonomi med andre oppgaver i bedriften, noen jobber på regnskapskontor, noen starter egen bedrift. 

Har du yrkeserfaring fra en annen bransje fra før er det en fordel for deg.  Nettopp fordi din bransjekunnskap kombinert med økonomiforståelsen er veldig verdifull for bedriften.

Mange regnskapsbyråer, bedrifter og bemanningsselskaper velger å ta kontakt med oss når de trenger nye medarbeidere.

Praktisk undervisning

I undervisningen jobber studentene med praktiske oppgaver direkte i aktuele programmer. Vi benytter de mest aktuelle programmene fra VISMA og andre store leverandører innen bransjen.  I studietiden får du fritt tilgang til alle programmer du trenger både på skolen og utenfor skolen. Vi bruker både klasseromsundervisning, praktiske oppgaver, prosjekter i samarbeid med næringslivet m.m for å gjøre undervisningen mest mulig relevant.

Etter endt studie er du blitt en dyktig regnskapsfører, som raskt vil være operativ i jobb.

Årsregnskap, bed øk analyse, praktisk regnskap

Emner

REGN - Regnskap del 3

I dette faget vil du sette deg inn i regnskapsprinsipper som er retningsgivende for å fastsette verdier på anleggsmidler, omløpsmidler og gjeld ved årsavslutning. Utsatt skatt og regnskapsanalyse er også temaer som du er innom. 

REGN - Praktisk regnskap

Alt som skjer på et regnskapskontor er tema her. Du vil få innblikk i hvordan det faktisk fungerer i praksis

REGN - Bedriftsøkonomisk analyse

Her vil du gradvis bygge opp forståelse for kostnads- og inntektsanalyse med hovedvekt på produktkalkulasjon. KRV analyse og produktvalg er også temaer tilknyttet dette

REGN - Bransje/konkurrent og markedsanalyse

Gjennom praktiske oppgaver og teori utvikle kunnskaper og ferdigheter vedr grunnleggende bransje, konkurrent og markedsanalyse. I tillegg utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter om hvordan utvikle langsiktig lønnsomhet og tydelig posisjonering, og etablere forståelse for valg av strategi for utvikling og forsterkning av konkurransefortrinn.

REGN - Prosjektoppgave del 3

Her jobber du med en reell oppgave for en virkelig bedrift noe som stiller større krav enn tidligere til at du setter deg inn i relativt komplekse og omfattende problemstillinger relatert til f.eks. regnskapsanalyse, priskalkulasjonsmodeller, budsjettmodeller eller andre økonomifaglige oppgaver. 

REGN - Obligatoriske prøver / eksamen

Obligatoriske prøver

Alle obligatoriske prøver, prosjekter og eksamen må være fullført og bestått for å kunne få vitnemål.

For å oppnå bestått (eller karakteren A-E) må en ha mer enn 40 prosentpoeng av 100 oppnåelige. Karakteren F = stryk

Eksamen

Skriflig tverrfaglig eksamen (6 timer) gjennomføres på slutten av hvert 1/2 år

Fakta om studiet

Studienavn: Regnskap og økonomi del 1, 2 og 3

Oppnådd tittel: Regnskapsøkonom

Varighet: 1/2 heltid (påbygg på "Regnskapskonsulent")

Oppstart: 5. februar og 3. september 2018

Nivå: Fagskole (Offentlig godkjent yrkesrettet høyere utdanning)

Språk: Norsk

Fagskolepoeng: 30 (totalt 90)

Søkefrist: Løpende opptak frem til studiestart

Lånekassegodkjent: Ja, for både stipend og lån

Pris: 46 850,- pr 1/2 år inkludert eksamensavgift. Opptaksgebyr kr.1500,- og lærebøker kommer i tillegg

Opptakskrav: Gjennomført og bestått studie "Regnskapskonsulent" eller tilsvarende (60 fagskolepoeng)