Fakta om studiet

Studienavn: Reiselivskoordinator

Oppnådd tittel: Reiselivskoordinator

Varighet: 1 år heltid

Oppstart: 5. februar og 3. september 2018

Nivå: Fagskole (Offentlig godkjent yrkesrettet høyere utdanning)

Språk: Norsk

Fagskolepoeng: 60

Søkefrist: Løpende opptak frem til studiestart

Lånekassegodkjent: Ja, både for stipend og lån

Pris: 49 850,- pr 1/2 år inkludert studieturer, Amadeus kurs og eksamensavgift. Opptaksgebyr kr 1500,- og lærebøker kommer i tillegg

Opptakskrav Reiselivskoordinator

Hvorfor studere Reiseliv ved FFA :

  • Ønsker du et spennende år med mye praktisk reiseliv, både i virkeligheten og på nett
  • Praksis i en reiselivsbedrift i India, Australia, Usa eller der du måtte ønske.. Vi hjelper deg
  • Flere studieturer i utlandet og kurs i Amadeus inkludert i studieavgiften
  • Være med å arrangere Reiselivsmessen i Norge 
  • Offentlig godkjent fagskolestudie og godkjent for lån/stipend i lånekassen                                                                                            

                                                                                                                 

Både sosiale og digitale medier er med på reisen

I et moderne reiselivsstudie det en selvfølge at det, i tillegg til praktisk reiseliv, også  er fokus på bruk av sosiale og digitale medier i reiselivsbransjen.  Bransjen er i kraftig vekst, og det er gode jobbmuligheter etter endt studie.

Vår ressurs i dette studiet har lang erfaring fra bransjen, sitter i PATA styret, i tillegg til nasjonal klagenemd for reisebransjen. Så her vil du lære av de beste.

Vær med å arrangere reiselivsmessen i Norge, PATA verdenskonferanse, ha praksis i en reiselivsbedrift i India, Australia eller i Bergen...Du velger

Begge studieturene og Amadeus kurs er selvfølgelig inkludert i studieavgiften !
VIKfoto-Fredrikstad-FagAkademi-38664.jpg

Ut på tur - aldri sur

Selvfølgelig må du ut på tur når du studerer reiseliv. Det meste av undervisningen foregår i Fredrikstad, men i løpet av studieåret reiser klassen på to studieturer. Disse er selvfølgelig inkludert i studieavgiften. De siste årene har klassene vært i bl. annet Barcelona, Split, Aten, Berlin, New York og London. Her får de brukt det de har lært på skolen. Både vurdering av reisemål, guiding, planlegging av turer mm.

Dette er ikke en ferietur, men er lagt opp på samme måten som bransjen gjennomfører når de drar på tur for å vurdere reisemål.


Studiet inneholder også en praksisperiode som varer ca 4 uker.


Du lærer

I tillegg til å lære om kultur, turisme, turplanlegging m.m vil du også lære om bookingsystemet Amadeus , et av verdens ledende systemer innen reiselivsbransjen. Dette benyttes av mange av de store flyselskapene, hoteller, bilutleie, og andre reiseliv aktører.  Systemet er mest brukt av de norske reisebyråene.  Vi har inkludert  et 30 timers kurs i Amadeus gratis i studiet.  Dette kurset er det samme som reiselivsbransjen selv benytter, og en forutsetning for arbeid blant annet i reisebyrå / online reisebyrå

Jobbmuligheter

Våre studenter er etterspurte i næringslivet, og flere får jobb før studiet er ferdig.

Det å studere reiseliv gir deg en praktisk rettet utdanning og du kan velge flere felt innenfor verdens største næring. Våre studenter får jobb i alt fra hoteller, flyplasser, bedriftsreisebyrå, online reisebyrå, turoperatører,  eventbyrå, turistkontorer (Visit..), ute på destinasjoner  m.m.

Mange reiselivsbedrifter tar kontakt med oss når de trenger nye medarbeidere.

Praktisk utdanning

I undervisningen jobber studentene med relevante praktiske oppgaver. Vi bruker både klasseromsundervisning, praktiske oppgaver, prosjekter i samarbeid med næringslivet m.m for å gjøre undervisningen mest mulig relevant. Vi bruker Google drive aktivt i studiet, og alle studentene har tilgang til alt også når de ikke er på skolen. 

i samarbeider med Reiselivsmessen og flere andre aktører i reiselivsbransjen. Dette gjør at studentene våre raskt er produktive i jobb.

Etter endt studie er du blitt en dyktig reiselivskoordinator

Emner

REIS - Reiselivsnæringen

Grunnleggende fag om reiselivsnæringen.  Man lærer om oppbyggingen av reiselivsbransjen både nasjonalt og internasjonalt, bli kjent med hovedaktørene i næringen, og betydning av import og eksport av reiselivstjenester.  Du skal også bli kjent med  lover og regler i forbindelse med reiselivsnæring, og mestre de fire hovedelementer i et reiselivsprodukt.

REIS - Kultur og tursime

Forståelse for kultur og hvordan det henger sammen med turisme, bruk av kultur kjennskap i turplanlegging, turismens rolle i kulturutvikling, tilpasning av reiselivsproduktet ift kultur. 

REIS - Økonomi

Grunnleggende innføring i priskalkyler og dekningspunktanalyse.

REIS - Turproduksjon

Produksjon av forskjellige type turer ved å sette sammen flere reiseliv elementer.  Utvikle forståelse for bestilling, avbestilling, betaling, påmelding, endring og viktigheten av kunnskap om reglene for dette.  Produser tur, lage itinerary, gjennomføring og sluttføring av en pakke.  Lage en tur i ulike former  til en konkurransedyktig pris og lønnsomme for bedriften. Kalkulere og sette sammen et totalt reiselivsprodukt i hensyn til kundens kravspesifikasjon. Lage itinerary for både reiseguide/reiseleder og til kunden.  Lære arbeidsoppgaver til en reiseleder / reiseguide. 

REIS - Reisebyrå

Mange sier at reisebyrå er kjernen i reiselivsnæringen.  Det er her hvor produsenter og forbrukere møtes.  Vi lærer om dagens reisebyrå: OTA, META og onsite.  Drift av reisebyrå, håndtering av forespørsler, reiseliv produkter som er mest solgt i Norge, bruk av verktøy for å finne gode produkter.

REIS - Kultur og tursime

Forståelse for kultur og hvordan det henger sammen med turisme, bruk av kultur kjennskap i turplanlegging, turismens rolle i kulturutvikling, tilpasning av reiselivsproduktet ift kultur. 

REIS - Digitale medier

Bruk av digitale medier i reiseliv.  Lage editorial plan for innhold i sosiale medier, nyhetsbrev, blogg, og andre digitale kanaler. Grunnleggende kunnskap i CMS hvor vi lærer å lage en blogg med Wordpress.  Du får masse kunnskap om digitale verktøy brukt i reiseliv.  

REIS - Engelsk

Her lærer vi bruk av Engelsk slik man gjør i reiselivsnæringen.  Dette inkluderer blant annet tolkning og skriving av kontrakter på engelsk, dialog med utenlandske turister, skrive og snakke engelsk i reiseliv sammenheng. Det å gjøre seg selv forstått i treff med turister fra andre land, forstå og forklare betingelser og regler på engelsk er sentrale tema.  

REIS - Cruise/Incoming

Naturlig ruting til de fleste rederier, innføring i cruise destinasjoner og anløpshavn, hvordan Incoming og cruise henger i sammen, fremgangsmåte for bestilling og pakketering av cruiseturer.  DMC og dens rolle i markedsføring av en destinasjon. 

REIS - Geografi

Her lærer vi bruk av geografi i turplanlegging, skrive turistgeografisk beskrivelser av reisemål, gjenkjenne viktige severdigheter i verden, lære viktige destinasjoner og hvordan man kommer dit, lære om årstidene og hvordan dette påvirker fremkommelighet til en destinasjon, bruk av forskjellige verktøy for å finne frem geografisk informasjon, og forståelse for rute og retning.  

REIS - Introduksjon til Amadeus

Innføring i grunnleggende Amadeus.  Et 30-timers kurs hvor man lærer basic koder og input for å kunne søke fly, booke fly, søke hotell, booke hotell, lese reglene, gjøre endringer, lage en booking.  

REIS - Prosjektoppgaver

En tverrfaglige oppgave som er løst både i grupper og individuelle.  Man bruker alt man har lært i de ulike fagene for å løse denne casen.  

REIS - Yrkespraksis

Utøvelsen av hva man har lært på skolen.  Kunnskap om forskjellige retninger en kan velge etter studiet. Utvikling av arbeidsmetoder, produkt og/eller tjenester av relevans for yrkesutøvelsen opplevd i en virkelig bedrift.

REIS - Studieturer

Produksjon av en tur, lage itinerary, gjennomføring av turen, løse problemer som oppstår underveis, guiding, reiseledelse, sluttføring.  Site inspections, vurdering, befaring, oversikt over hva en destinasjon har å tilby.  En studierapport lages og leveres en uke etter ankomst. 

FELLES - Etablering & Markedsføring

Gjennom arbeid med en mini case få kunnskap om markedsføringsfaget, oppbyggingen og innholdet i en markedsplan, og etablere ferdigheter i bruk av denne. Studentene vil også få kjennskap til markedsføringes betydning totalt sett for bedriften.

FELLES - Presentasjonsteknikk

Her lærer du om hvordan planlegge og gjennomføre en god presentasjon, med fokus på bruk av ulike virkemidler for å nå dine mål.

REIS - Obligatoriske krav / eksamen

Obligatoriske prøver

Alle obligatoriske prøver, prosjekter og eksamen må være fullført og bestått for å kunne få vitnemål.

For å oppnå bestått (eller karakteren A-E) må en ha mer enn 40 prosentpoeng av 100 oppnåelige. Karakteren F = stryk

Eksamen

Skriflig tverrfaglig eksamen (6 timer) gjennomføres på slutten av hvert 1/2 år

Fakta om studiet

Studienavn: Reiselivskoordinator

Oppnådd tittel: Reiselivskoordinator

Varighet: 1 år heltid

Oppstart: 5. februar og 3. september 2018

Nivå: Fagskole (Offentlig godkjent yrkesrettet høyere utdanning)

Språk: Norsk

Fagskolepoeng: 60

Søkefrist: Løpende opptak frem til studiestart

Lånekassegodkjent: Ja, både for stipend og lån

Pris: 49 850,- pr 1/2 år inkludert studieturer, Amadeus kurs og eksamensavgift. Opptaksgebyr kr 1500,- og lærebøker kommer i tillegg

Opptakskrav Reiselivskoordinator