Fakta om studiet

Studienavn: Lønnsmedarbeider

Studiested: Oslo og Fredrikstad

Oppnådd tittel: Lønnsmedarbeider

Varighet: Et halvt år på heltid (ett semester) eller ett år deltid (to semestre).

Tidspunkt: Heltidsutdanningen (dagtid) mellom kl 09:00 og kl 14:30. Deltidsutdanning (kveld) fra kl 17:00 til kl 21:00 (en kveld per uke) + hver 4. lørdag fra kl. 09:00 til 15:00. Undervisningskveld for deltidsklasse i Fredrikstad høst 2020 er tirsdagskvelder. Undervisningskveld for deltidsklasse i Oslo høst 2020 er mandagskvelder. 

Oppstart: Oslo heltid 2. september 2020. Fredrikstad heltid 31. august 2020. Oslo deltid 3. september 2020. Fredrikstad deltid 3. september 2020.

Søknadsfrist: Løpende opptak frem til studiestart

Nivå: Fagskole (Offentlig godkjent Høyere yrkesfaglig utdanning)

Språk: Norsk

Studiepoeng : 30

Lånekassegodkjent: Ja, for både stipend og lån

Pris: 48 400,- inkludert eksamensavgift. Opptaksgebyr kr.1500,- og lærebøker kommer i tillegg

Opptakskrav Lønnsmedarbeider

Studiet Lønnsmedarbeider

Dybdekompetanse innenfor lønnsområdet er etterspurt i arbeidsmarkedet. En god lønnsmedarbeider må kunne se sammenheng mellom lønn, regnskap og personalarbeid, noe som legger til rette for effektiv kommunikasjon mellom ulike avdelinger/funksjoner.

Lønnsmedarbeideren skal ha god kompetanse innenfor lønnsområdet. I tillegg til å kunne behandle lønnstransaksjoner og gjennomføre lønnskjøringer skal lønnsmedarbeideren være rådgiver i lønnsspørsmål innenfor skatt, pensjon, sykepenger etc. 

Relevante temaer som utdanningen er bygget på er blant annet:

 • Regnskap, primært relatert til lønn
 • Praktisk lønnsarbeid, herunder lønnsrelatert skatt, årsavslutning og avstemming
 • Arbeidslivets aktører, prosesser og avtaleverk
 • Etiske problemstillinger 
 • Digitale ressurser innenfor fagområdene

Studiets innhold og oppbygging

Utdanningens hovedemne er praktisk lønnsarbeid. For å forstå sammenhengen mellom lønns- og regnskapsarbeid vil du få en introduksjon til regnskapsfaget. Regnskapsfaget har primært fokus på lønnsrelaterte føringer innenfor regnskapet. Eksempler på dette er behandling av MVA relatert til lønnsområdet, avtemming av A-melding, dokumentasjon og praktisk bokføring av lønnsposter. 

Du vil kombinere praktisk oppgaveløsning med teori og anvendelse av lov- og regelverk tilknyttet ulike områder innenfor lønn og lønnsføring. Du vil lære håndtering og føring av lønn og naturalytelser i henhold til aktuell lovgivning og tariffavtaler. Du vil videre jobbe praktisk med temaer som sykepenger, dagpenger, pensjon, timeregistrering, reiseregninger, A-melding. Gjennom den praktiske opplæringen benyttes digitale ressurser for oppslag (Lovdata og Sticos etc.). I tillegg anvender du lønnssystem, regnskapssystem og Excel. Faget Praktisk lønnsarbeid omhandler også rapportering til Altinn, periodisering og avstemming av lønnsdata, håndtering av persondata i henhold til GDPR (personvernlovgivningen), samt etikk, kundebehandling og kommunikasjon. 

Skatt er et eget fagområde og omhandler håndtering av skattepliktige inntekter, fradragsberettigede kostnader samt håndtering av innleide næringsdrivende versus lønnsmottakere. En lønnsmedarbeider må også ha tilstrekkelig kompetanse tilknyttet årsavslutning/avstemming som rapportering, klargjøring til årsregnskap og årsavstemming, sammenstillingsoppgaver og årsavstemming. 

Utdanningens emner, sammenhengen mellom emnene og progresjon, vil på en god måte gradvis utvikle den kompetansen som en lønnsmedarbeider skal ha.

Jobbmuligheter

Kompetanse innenfor lønnsområdet er etterspurt på arbeidsmarkedet, og jobbmulighetene etter fullført utdanning er gode. Har du yrkeserfaring fra en annen bransje kan dette være en fordel for deg, nettopp fordi din bransjekunnskap kombinert med kompetanse innenfor lønnsområdet kan være verdifull for virksomheten.

Som følge av at vi har utdannet personell til regnskaps- og lønnsfunksjoner gjennom mange år er det mange som kjenner til oss og kompetansen våre studenter innehar etter fullført utdanning. Mange relevante virksomheter tar derfor kontakt med oss når de har behov for nye medarbeidere. 

Praktisk undervisning

Gjennom studiet jobber studentene med praktiske oppgaver ved bruk av aktuelle regnskaps- og lønnsprogrammer. Vi benytter det Vismabaserte regnskaps- og lønnssystemet Tripletex i den praktiske opplæringen. I studietiden har du tilgang til alle programmer som benyttes i opplæringen uavhengig av om du sitter hjemme eller på skolen. Vi benytter varierte undervisningsformer som klasseromsundervisning, praktiske oppgaver/case og prosjekter for å gjøre opplæringen mest mulig relevant og variert. 

Er du usikker på hva du skal studere?

Hva skal jeg bli?  - Hva skal jeg studere?  - Hva bør jeg studere?  - dette er spørsmål som mange stiller seg. Valgmulighetene er mange. En fagskole har et praktisk fokus, og skiller seg tydelig fra en teori- og forskningsbasert utdanning ved høyskole/universitet. Næringslivet ønsker i økende grad å rekruttere personer med praktisk kompetanse som kan generere merverdi for virksomheten fra første dag. En fagskoleutdanning tilfredsstiller disse ønskene fra næringslivet og hjelper deg raskere i jobb. 

Hvis du er usikker på hva som passer for deg så ta gjerne kontakt med oss for en gratis og uforpliktende studiesamtale / veiledning. Vi hjelper deg å velge det som passer best for deg.

Opptakskrav - både for deg med og uten studiekompetanse/videregående skole

Hvis du er en av dem som mangler fullført og bestått videregående utdanning, ikke fortvil. Fyll ut en søknad på det studiet du kunne tenke deg, og send oss det du har av dokumentasjon fra skole, jobb etc. Vi vil da vurdere dine muligheter for å kunne studere hos oss.  

Du kan søke direkte opptak på studier ved fullført og bestått videregående utdanning, eller du kan bli vurdert ut fra realkompetanse (dersom du ikke har fullført og bestått videregående utdanning). Ved realkompetansevurdering vil vi se på utdanning og erfaring, og vurdere om denne er tilstrekkelig for å kvalifisere for opptak. Ta kontakt med oss så vil vi vurdere dine muligheter. 

Alle kan søke og har krav på å få sine muligheter vurdert.

MVA

Dette emnet jobber man med gjennom hele utdanningens varighet. I starten av utdanningen vil det være fokus på avgiftssystemet og hvordan dette er bygget opp i tillegg til hva som er avgiftspliktig virksomhet. I fortsettelsen vil man se på og få praktisk trening i håndtering av MVA tilknyttet Tap på krav og hvordan man håndterer MVA ved kjøp fra utlandet (både varer og tjenester).

I utdanningens 3. og 4. semester vil man jobbe med MVA-melding, justeringsregler og retting, i tillegg til håndtering av MVA i avgiftskonsern.

Regnskap (primært lønnsrelatert)

 • Regnskapsteori, regnskapssystem, kontroll og MVA relatert primært til lønnsområdet
 • A-melding avstemming
 • Dokumentasjon Praktisk bokføring

Praktisk Lønnsarbeid

 • Rutinebeskrivelser/dokumentasjon
 • Fastlønn, timelønn, overtid og sluttavtaler
 • Tariffavtaler 
 • Sykepenger, AAP, dagpenger       
 • Ferie  
 • Naturalytelser
 • Pensjon       
 • Skattekort    
 • Timeregistrering      
 • Reiseregning og statens reiseregulativ     
 • A-melding     
 • Digitale ressurser for eksempel Lovdata Pro, Sticos, Simployer
 • Filimport/-eksport    
 • Lønnssystem/regnskapssystem/Excel      
 • Rapportering til Altinn        
 • Periodisering og avstemming        
 • GDPR Etikk, kundebehandling, kommunikasjon

Skatt

 • Skattepliktige inntekter
 • Fradragsberettigede kostnader
 • Næringsdrivende vs lønn

Forretningsjuss

Dette emnet jobber man med gjennom hele utdanningens varighet. Vi ser her på relevant lovverk inn mot både regnskaps- og lønnsfunksjon. Man vil ha relevant gjennomgang av lovverk tilknyttet Kjøpsrett/forbrukerkjøp, Avtalerett, Angrefrist, Personvernbefordring, Morarenter, Inkasso, Ordinær lønn (fast/time/overtid/feriepenger), Selskapsrett, Enhetsregisteret, Sykepenger, Pensjon, Hvitvasking/varsling, Konkurs, Skatteavtaler, Regnskapsfører og Revisor. 

Årsavslutning/avstemming

 • Avstemming
 • Rapporter     
 • Klargjøring til årsregnskap og årsavstemming
 • Sammenstillingsoppgaver og årsavstemming

Fakta om studiet

Studienavn: Lønnsmedarbeider

Studiested: Oslo og Fredrikstad

Oppnådd tittel: Lønnsmedarbeider

Varighet: Et halvt år på heltid (ett semester) eller ett år deltid (to semestre).

Tidspunkt: Heltidsutdanningen (dagtid) mellom kl 09:00 og kl 14:30. Deltidsutdanning (kveld) fra kl 17:00 til kl 21:00 (en kveld per uke) + hver 4. lørdag fra kl. 09:00 til 15:00. Undervisningskveld for deltidsklasse i Fredrikstad høst 2020 er tirsdagskvelder. Undervisningskveld for deltidsklasse i Oslo høst 2020 er mandagskvelder. 

Oppstart: Oslo heltid 2. september 2020. Fredrikstad heltid 31. august 2020. Oslo deltid 3. september 2020. Fredrikstad deltid 3. september 2020.

Søknadsfrist: Løpende opptak frem til studiestart

Nivå: Fagskole (Offentlig godkjent Høyere yrkesfaglig utdanning)

Språk: Norsk

Studiepoeng : 30

Lånekassegodkjent: Ja, for både stipend og lån

Pris: 48 400,- inkludert eksamensavgift. Opptaksgebyr kr.1500,- og lærebøker kommer i tillegg

Opptakskrav Lønnsmedarbeider