Vår personvernerklæring

Når du kontakter oss ifm studier eller søker studie hos Fredrikstad FagAkademi, lagrer vi nødvendige personopplysninger om deg i våre ulike systemer. Denne informasjonen behandler vi for at vi skal kunne tilby deg best mulig rådgivning om studiene våre, og kunne behandle søknad for studieplass samt annen informasjon som vi  pålagt i forhold til loven å ta vare på. Informasjonen vi tar vare på etter at du avslutter som student hos oss er i forhold til vår lovpålagte arkivering, blandt annet for at vi skal kunne sende deg vitnemål ved en senere anledning.

Vi tar alle nødvendige forholdsregler for å beskytte dine personopplysninger i samsvar med gjeldende lovgivning. Nedenfor finner du informasjon om personopplysninger som samles inn, hvorfor vi gjør dette og dine rettigheter knyttet til behandlingen av personopplysningene.

Hvem er vi ?

Det er Fredrikstad FagAkademi AS som er behandlingsansvarlig for behandlingen av personopplysininger.

Hvilke personopplysninger behandler vi ?

All person informasjon som er relevant ifm søknad og gjennomføring av studier ved skolen kan lagres. Dette gjelder både søknad, registrering som student, karakterer og vitnemål opplysninger samt at du velger å melde deg på nyhetsbrev o.l. 

I dette inngår også nødvendig personalia, tidligere vitnemål, karakterer og annen informasjon som er nødvendig for vuderinger av opptak. Dokumentasjon i forhold til informasjon skolen trenger for at du skal kunne gjennomføre ditt studie og få tilrettelegging av studiehverdagen (legeattester o.l.) 

Tredjepart og dine opplysninger

Vi gir ikke personopplysningene dine videre til andre med mindre det foreligger et lovlig grunnlag for slik utlevering.Vi behandler informasjonen ifm med vurdering av personens muligheter for opptak på studiet. Vi utleverer kun informasjon som vi er lovpålagt etter norsk lov til NOKUT, DBH(skolestatistikk), SSB og Lånekassen.

Skolen benytter underleverandører på enkelte IT systemer, disse har vi en databehandleravtale med. Vi benytter pr i dag følgende underleverandører på IT system:

  • SuperOffice
  • Speedexam (elektroniske tester)
  • Microsoft skybasert lagring (Office 365)
  • NorAccounting (regnskap)
  • PearsonVue

Hvis informasjon ønskes benyttet til markedsføring ol. vil vi be deg spesifikt om samtykke til dette.

Rutiner for sletting

Alle opplysninger vi lagrer om enkeltpersoner som ikke begynner som student slettes etter 1 år, har du hatt et økonomisk forhold med skolen forholder vi oss til regnskapsloven og tar vare på opplysnigene i 5 år.

Etter at du har fullført din utdanning tar vi vare på de opplysningene vi trenger i henhold til lovpålagt informasjon fra fagskoleloven og regnskapsloven. Informasjon som ikke lengre er nødvendig slettes fra våre systemer senest 6 måneder etter fullført studie.

Bruk av søkemotordata ved besøk på nettsiden

Fredrikstad FagAkademi benytter Gooogle og Google analytics som verktøy i markedsføringen. Alle data som benyttes blir anonymisert av Google og kan ikke spores tilbake til enkeltpersoner. Det er kun demografiske data som benyttes til kartlegging av trafikken på nettsteder som blir benyttet og vi vet ikke hvem som har besøkt nettstedet vårt.

Dersom du ikke ønsker at Google skal samle demografiske data kan du installlere et filter som forhindrer dette. Det kan du lese mer om på denne linken.

Dine rettigheter

Du kan når som helst be om innsyn i dine opplysninger etter personopplysningsloven §18. Du kan også be om at personopplysninger om deg skal slettes eller at tilgangen til personopplysninger kalles tilbake i henhold til personregisterloven §27 og §28. I tilfelle ta kontakt med Fredrikstad FagAkademi på post@ffa.no eller send begjæring til Fredrikstad FagAkademi, Stadion 7, 1671 KRÅKERØY.

Kontaktinformasjon

Dersom du trenger å komme i  kontakt med oss, finner du kontaktinformasjon på denne linken.