Oslo FagAkademi har lokaler i Christian Krohgsgate 2, 0186 Oslo. Lokalene er trivelige og sentralt beliggende i Oslo sentrum, kun fem minutters gange fra Oslo sentralstasjon og Oslo bussterminal. 

Vi starter utdanningene Medisinsk sekretær, Regnskapsmedarbeider og Regnskapskonsulent i Oslo i februar 2019 og månedsskiftet august/september 2019. Nettverksadministrator og Reiselivskoordinator har oppstart i månedsskiftet august/september 2019. 

Kontakt oss på post@oslofagakademi.no eller på telefon 69 36 62 00