Søk studieplass

Her kan du søke på alle våre studier. Alle har rett til å få sin søknad vurdert, også du som mangler papirer eller ikke har fullført og bestått videregående utdanning. Vedrørende papirer: Du kan søke selv om du ikke har papirer tilgjengelig nå. Papirene kan du sende til post@ffa.no eller laste dem opp på nettsiden vår. Ta gjerne bilde av papirene dine. Videre søknadsprosess: Vi vil vurderer søknaden og papirene dine, og ta kontakt med deg dersom vi trenger mer informasjon. Når søknaden er vurdert vil du event. motta tilbud om studieplass på epost. Du kan aksepterer tilbudet ved å signere studiekontrakten med bank id/bank id på mobil. NB! En søknad er ikke forpliktende for deg, og er helt gratis.

Gruppe


Her kan du laste opp vedlegg (du må laste opp alle vedleggene samtidig, maks 10 MB samlet). Du kan velge å gjøre det nå eller du sende de til oss senere på post@ffa.no Har du vedlegg som er større en 10 MB kan du sende de resterende på e-post eller velge Last opp papirer fra søkandsmenyen og laste opp resten.